Tuulte Roosi aadresside muutmise eelinfo (1)

Kuressaares Tuulte Roosis asuv liikluspinna kohanimi Ranna tänav ei vasta kohanime vormistamise korrale, sest tänavana kasutuses olev liikluspind peab olema katkematult läbitav, kõrvalharudeta ja visuaalselt tajutav ühtse objektina.

Saaremaa vallavalitsusel on ettepanek pikendada Kotkapoja tänavat kuni Sõrve teeni, mille tulemusel on vaja muuta Ranna tn 24 ja Ranna tn 40 hoonete aadressid, määrata uued aadressid vastavalt Kotkapoja tn 10 ja Kotkapoja tn 5 ning Ranna tn 36 uueks aadressiks Sõrve tee 4.

Teine ettepanek on muuta kõigi ülejäänud Ranna tänava hoonete ja katastriüksuste (26, 28, 30, 32, 34, 38, 38a, 42, 44, 46, 48) aadressi numbrid, sest numbrite määramisel on reeglid, mille alusel tänava paremal pool on paarisnumbrid ja vasakul pool paaritud numbrid.

Kinnistu omanikul on õigus esitada kirjalik põhjendatud vastuväide aadressi muutmise kohta 15 päeva jooksul e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee või Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna tn 10, Kuressaare 93819.

Saaremaa vallavalitsus määrab Kotkapoja ja Ranna tänava mõjuala ja uued aadressid vallavalitsuse korraldusega ning korraldab tänavate siltide ja majanumbrite paigaldamise. Aadresside muutmisega ei kaasne elanikele rahalisi kohustusi. Täiendava informatsiooni saamiseks saab pöörduda telefonil 45 25 087 või Tallinna tn 10 kabinet 308 või ruth.kalamees@saaremaavald.ee.

Print Friendly, PDF & Email