Oponent nimetab kultuuripealinnaks pürgimist tühikargamiseks (11)

Valimisliit Saarlane tegi Saaremaa valla volikogule ettepaneku jätta esimesest lisaeelarvest välja 2024. aastal Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimiseks kavandatud 36 180 eurot. Valimisliidu väitel on tead­mata, mis selle eest saab, vallavalitsusel soovitatakse kasutada kandideerimistoimingute tegemiseks olemasolevat tööjõudu ja eelarves eraldatud turunduse vahendeid.

“Kandideerimine on vaja korralikult läbi mõelda ka rahalisest aspektist,” ütles volikogule pöördumise teinud Mart Maastik, lisades, et vallavalitsus kuulutas kandideerimise välja, omamata ülevaadet, mis see maksma läheb. “Lisaeelarvega on kavandatud suurendada kulurida turundusele 20 000 euro võrra, mida seletuskirjas on põhjendatud kogu Saaremaa turundamisega.”

Tema sõnul võiks summa katta reaalselt põhjendatud ja veel ellu viimata tegevused, kusjuures vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakond, samuti kultuuri- ja spordiosakond on piisavalt tugevate spetsialistidega mehitatud, et tulla toime sisemiste ressursside arvelt, välist abi palkamata.

Kultuuripealinnade eelarved on jäänud vahemikku 20–80 miljonit eurot. Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimisest on teatanud veel Tartu ja Narva, kellele on toetust väljendanud ka Eesti president, ja asja arutab Pärnu linn.

“Nii pakutavast kulureast kui ka ajastusest saab järeldada, et Kuressaare kandidatuur ei ole ei finantsilisest ega korralduslikust aspektist tõsiselt võetav ning vallavalitsuse seisukoht, et ka kandideerimine tõstab Kuressaare ja Saaremaa mainet, on pigem ekslik,” leidis Mart Maastik, kelle sõnul paistame me pigem tühikargajatena, kes ei mõista, mida Euroopa kultuuripealinnaks olemine reaalselt tähendab.

“Kokkuvõtteks nähtub eelpool toodust, et vallavalitsus leiab, et sellise tähtsusega otsused nagu Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimine on nende arvates küsimus, mida ei ole vaja volikogus arutada, volikogult pole rahaliste vahendite eraldamist vaja küsida, sest kandideerimine on juba ka ilma nende eraldamiseta välja kuulutatud. Saaremaa ja Kuressaare väljapaistvuse suurendamine on mõistagi igati tervitatav ja positiivne nähtus, ent seda võiks teha siiski läbimõeldult.”

Print Friendly, PDF & Email