MUHU UUDISSED: Põhjust oo ennassid lille lüia ja piduse tulla

Irena Tarvis

Ikka terit. Neh joanibe jõvab juba nii irmsa valuga kätte, et oo just tagumine aeg miele tuleta, et joanibeni soab ää soata sellevoastase Muhu murdevõistluse juttusid ja salmisid. Neh, neid misest pärast oabitsa materjaal välja valitse.

Kaup oo siis nõuke, et selle oabitsa sihest akkavad õppema Muhu kooli esimese lassi lapsed. Ja kui soab parasad materjaali, siis vihub kohe ühe sojaga lasteaalastele tüölehed koa valmis tiha. Kirjuta tuleks siis nõuksi juttusid või luuletusi ja liisusalmisid, mis oleksid mitte rohkem kut kümmekond lauset pitkad olavad, et pissiksed mädivatid jõvaksid äe kuulda ja läbi lugeda.

Juure tuleks märki koa, et mis tähe juure sie lugu kõege paramini akkaks ja võiks sisalda sellesamma tähega akkavaid muhukielsid sõnu koa. Neh näituseks A-täht ja jutt sellest, et “Ants aeles omingu kaua asemel” või siis tükkis midad apurokast. Ja võib kirjuta juttusid üksi või siis kahekõnesid, et siis soavad lapsed paarikaupa tundis lugeda. Juttude lõppu võiks eraldi kirjuta koa nie sõnad, mis ikka päris muhukielsed oo ja seletused juure. Ja rahvakalendri tähtpäävadest soaks ju kirjuta, nie oleksid just lasteaalastele parasad.

Lasteaalastele oleksid paslikud koa muistsed tarkuseterad laste ja ilmaasjade kohta. Ja neid võertähtesid soab koa oabitsa sihes kasuta, kui kirjuta tuntud Muhu inimestest – Bobkovski, Golubjatnikov, Grün­thal, Freundlich või siis Wernhoff, kis tammi ehituse iestvõtja olli, ja sie, et tammile üldse alguses Zinovjevi sild nimeks pandi.

Esimese lassi emakielse oabitsa kaks piategelast oo Aadam ja Anna. Me juba mõtlesime välja, et juu siis muhukielse oabitsa omad oo Oad ja Eed, Muhu näputüöga juba ilmas-moas kuulsaks soan muhulased. Aga neh, juttusid soab ju kirjuta nende sõpradest koa, näituseks Mare ja Ruudu ja Ingel ja Laas ja Gooru ja Reiu ja Tähve ja Juula ja…

Nõnna et olge nüid nobed omasid mõttid kirja panema, kis põle seda viel tein mitte.

Ja üks teene jutt oo mool koa. Kuieteistmenda juuni õhta, kellu seitsmeks tuleks piad ja palged ää pesta, ennassid lille lüia ja piduse tulla. Hellamoa laululaval akkab siis suur piduõhta, misel kohe kaks uhked nime oo: “Muhu segakoor 30” ja “15 aastat Peegli ees”. Just seda nie numbrid tähändavad. Kolmkümmend voastad tagasi sai Muhu segakuor just nõukse nime all laulupidude registri. Mudud varatsemini oo koa laulukuorisid oln Piiril ja Hellamoal. Aga vahepial oo tükk tühja moad koa oln. Nüid siis, viimane kolmkümmend voastad oo järjest vähämasti kõik suured laulupidud läbi köidud. Ja 15 voastad oo Muhu lauljad pidan Peegliga tõtt vahtima. Sie oo koa puru tõsi. Sest 2003. voastal akkas seda kuori ihuüksi iest vädama Leena Peegel. Tuleb uhke sünnipäävakontsert ja üle meite oma laulukuori oo esinejad viel Lätimoalt ja Muhu omad teesed taidlejad koa.

Olge aga kohal, munuksed!

Print Friendly, PDF & Email