Miks õppida Kuressaare meremajanduse keskuses?

Tallinna tehnikaülikooli Eesti mereakadeemia meremajanduse keskuses Kuressaares kaitstakse diplomitöid ja peatselt algab ka uute tudengite suvine vastuvõtt. Praegu saab selles kõrgkoolis õppida kahte eriala: ettevõtlust ja elamusmajandust ning meretehnikat ja väikelaevaehitust.

Miks valida aga õpingute jätkamiseks just see Kuressaares asuv õppeasutus?

Reedel oma lõputööd kaitsnud Helmi Lember ütles, et valis ettevõtluse eriala selles koolis läbitavate õppeainete põhjal. Varem klienditeenindajana töötanud Helmi sõnas, et kuigi ta ei plaaninud otseselt ettevõtjaks hakata, soovis ta siiski ettevõtlusest ja selle erinevatest külgedest rohkem teada saada. “Mulle meeldis, et eriala õppekava oli mitmekülgne ning kolme aasta jooksul sai loenguid alates matemaatilisest analüüsist ja kvaliteedijuhtimisest kuni kliendisuhete ja sotsiaalpsühholoogiani.”

Oma praeguse töökoha logistikuna Nordic Automation Systems OÜ-s sai ta tänu kohustuslikule praktikale samas firmas. Helmi Lember tunnistas, et ilma eelneva praktikakogemuseta ei oleks tal ilmselt olnud julgust sellele ametikohale kandideerida.

Meeldejäävaimad kogemused koolist seostuvad tal hulgaliste grupitöödega, mis osutusid algselt arvatust keerukamaiks ja mahukamaiks. “Paljud hilisõhtud möödusid arvuti taga grupivestlustes erinevaid teemasid analüüsides ja töid kokku pannes. Kindlasti arendasid need kogemused distsipliini ja arusaamist meeskonnatööst,” rääkis Helmi Lember.

Piret Poopuu julgustab aga Kuressaare meremajanduse keskusesse õppima tulema neid, kel omal ajal haridustee pooleli jäänud. “Olen küll Tartu ülikoolis keemiat õppinud, kuid kõrgkool jäi pooleli,” rääkis Kuressaares sündinud ja siinses ametikoolis ka turismieriala lõpetanud Piret Poopuu, kes vahepeal töötas aastaid Tallinnas.

“Saaremaale tagasi tulles leidsin ajalehest kuulutuse, et meremajanduse keskuses (toona TTÜ Kuressaare kolledžis) saab õppida turismi ja toitlustuskorraldust ning kuna mul Tallinnas elades ja töötades polnud võimalust kõrgharidust omandada, siis oli siin pakutav ideaalne variant minu jaoks,” kõneles Piret. Asus ju kõrgkool kodu lähedal. “Olen hästi rahul,” ütles samuti reedel rakenduskõrghariduse diplomit kaitsnud Piret Poopuu, kes juhib nüüd Kuressaares Kena Maja hostelit.

“Siit koolist saadud teadmised ja praktilised oskused on ideaalne stardiplatvorm alustada iseseisvalt ettevõtte juhtimist,” kinnitas Piret.

Ka Janne Raun valis meremajanduse keskuse eelkõige õpetatava eriala ja sobiva õppegraafiku tõttu. “Kuna käin täiskohaga tööl, on oluline kaugõppe vormis õppida,” ütles ta.

Jannegi jaoks oli oluline kooli asukoht. “Kuna olen ise Saaremaalt pärit, siis tundus igati loogiline tulla kodusaarele tagasi. Täna võin öelda, et otsus siia õppima tulla oli väga õige. Kiidan meremajanduse keskuse lektoreid ja töötajaid. Kogu atmosfäär keskuses on väga toetav ja õppimist soodustav. Maja on väike ja kodune ja siin vähemalt puudub võimalus majas ära eksida, mis TTÜ peahoones on mul korduvalt õnnestunud,” kõneles Raun.

Ravimifirmas büroojuhina töötav Janne tõdes, et meremajanduse keskuses omandatud teadmised on andnud talle juurde enesekindlust erinevate probleemide lahendamisel ja erinevaid tööülesandeid täites.

Meremajanduse keskuse juht Anni Hartikainen rõhutas, et peamisi põhjuseid, miks tasub Kuressaarde õppima tulla ka mandriinimestel, on see, et sellist õppekava, kus saab korraga õppida nii turismi kui ka ettevõtlust (ettevõtlus ja elamusmajandus), mujal kõrgkoolides pole. Samuti ei ole mujal meretehnika ja väikelaevaehituse eriala.

Suvine vastuvõtt algab TTÜ-s 25. juunil ja lõpeb 4. juulil.

Print Friendly, PDF & Email