Head lugejad! (10)

Jüri Reede on esitanud minu vastu hagi kohtusse ja nõudnud, et ma avaldaksin alloleva teksti. Siinkohal täidan Jüri Reede soovi ja leian, et iga oma esialgset emotsiooni ei pea panema avalikkusele lugemiseks.

“Mina, Jaen Teär, olen 14. aprilli 2018 arvamusloos “Kultuur Kihelkonnal ehk Me ei vaja majahoidjat” esitanud Jüri Reede kohta õigusvastaselt palju ebaõigeid faktiväiteid selle kohta, nagu Jüri Reede oleks põhjustanud Kihelkonna kogukonnale häda, nagu Jüri Reede oleks asunud Kihelkonna rahvamaja juhatajana tööle eesmärgiga täita tööülesandeid vaid piiratud ajavahemikul päevas, nagu Jüri Reede oleks langenud rahvamaja juhatajana esimesest päevast peale tagakiusamise ohvriks, nagu Jüri Reede arvates oleks rahvamaja juhtimine ropult raske, nagu Jüri Reede hinnangul oleks vaimne ja füüsiline töö põhjustanud talle tervisekahjustuse, nagu Jüri Reede oleks soovinud vallalt saada seoses koondamisega ligi 12 000 eurot, nagu Jüri Reede oleks hakanud kannatama tagakiusamismaania all, nagu Jüri Reedet oleks tabanud suurusehullustus, mis on maania, nagu Jüri Reede kui endine riiklik süüdistaja kannataks professionaalse kretinismi all, nagu Jüri Reede ei täitnuks tööülesandeid, nagu Jüri Reede isik oleks samastatav Nõukogude Liidus 1937.–1938. aastal inimsusevastaseid kuritegusid toime pannud kurjategijatega, nagu Jüri Reede näitaks ennast paremast küljest, kui ta on, nagu Jüri Reedel ei oleks haridust, haritust ja intelligentsust, nagu Jüri Reede ei viibinuks tihti rahvamajas, nagu Jüri Reede ei täitnuks rahvamajas olles tööülesandeid, nagu Jüri Reede keelanuks rahvamajas inimeste liikumise, nagu Jüri Reede arvates peaksid kõik Kihelkonnal elavad noored olema kristliku kasvatusega, nagu Jüri Reede samastaks noortekeskuse ja pühapäevakooli, nagu Jüri Reede aju oleks haige, nagu Jüri Reede oleks esitanud absurdse väite, et eraldi noortekeskust pole vaja, nagu Jüri Reede ei sobiks töötama rahvamaja juhatajana, nagu Jüri Reede sattunuks juhuslikult vale töö peale, nagu Jüri Reede ei olnuks kultuuritöö korraldaja, nagu Jüri Reede ei täitnuks rahvamaja juhataja tööülesandeid ja olnuks vaid majahoidja.

Selliste õigusvastaste ebaõigete faktiväidete avaldamiseks Jüri Reede kohta vulgaarses, inimväärikust alandavas ja mõnitavas stiilis ei olnud mul mingit alust. Käesolevaga lükkan ümber kõik minu poolt Jüri Reede kohta avaldatud ebaõiged andmed.”

Lugupidamisega
Jaen Teär

Print Friendly, PDF & Email