Koolilõputoetused ühtlustamisele (5)

Saaremaa vald ei ole veel teinud otsuseid valla koolides makstavate koolilõputoetuste osas, kuid kavatseb need kindlasti kogu valla territooriumil ühtlustada.

Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Raivo Peetersi sõnul tehakse otsus käesoleva kalendriaasta jooksul ja see sõltub ka valla rahalistest võimalustest.

Viimasel vallavalitsuse istungil 29. mail otsustati maksta ühekordset koolilõputoetust vastavasisulise taotluse esitamisel Leisi keskkooli gümnaasiumilõpetajale 95 eurot, Leisi keskkooli põhikooli lõpetajale 75 eurot ja endise Mustjala valla haldusterritooriumil registreeritud elukohta omavale põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajale 50 eurot.

Otsus tulenes endise Leisi vallavolikogu vastavast määrusest ja Saaremaa omavalitsuste ühinemise juhtkomisjoni otsusest ehk siis praegu makstakse koolilõputoetust neile koolilõpetajatele, kelle endistes valdades selline traditsioon oli.

Print Friendly, PDF & Email