Tööd alustas uus muinsuskaitseinspektor (4)

TAHTMIST TÄIS: Üllar Alevil on muinsuskaitseinspektorina esimene kuu selja taga. Tööpõld tundub aga olevat lai ja tööd jaguvat.
MAANUS MASING

Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektorina alustas täpselt kuu aega tagasi tööd Üllar Alev, kes küll Järvamaal sündinud, ent seejärel elanud Kipi külas Saaremaal.

Üllar Alev tunnistas, et iga algus täiesti teistlaadi töökohal on keerukas just korralduslikus mõttes. “Praeguseks olen peamised tööprotsessi põhimõtted omandanud, kuid õppimine ja enese arendamine ei lõpe kunagi,” leidis ta. “Arvan, et töö on vaheldusrikas ja esimese kuu põhjal otsustades huvitav.”

Ehkki Järvamaal sündinud, kuid kogu kooliaja Kipi külas elanud, tunneb Üllar end ikkagi saarlasena. “Teised ütlevad, et saarlase aktsent on külge küll hakanud,” muheles ta. Õppinud on ta Tallinna tehnikaülikoolis tööstus- ja tsiviil-

ehituse eriala ning eelmisel suvel lõpetas ehitus- ja keskkonnatehnika doktoriõppe. Õpingute ajal töötas ta ligi kuus aastat ülikoolis teadurina. Teadustöös olid teemaks peamiselt mitmesugused vanad hooned ja nende soojustuslahendused.

Oma doktoritöös, mille pealkirjaks eesti keeles “Eesti puidust maaelamute renoveerimine ja energiatõhususe parandamine” käsitles ta põhjalikult maaelamutega seotud probleeme ja renoveerimislahendusi. “Neidsamu järeldusi ja kogemusi saan rakendada soovituste jagamisel ja otsuste langetamisel,” kinnitas ta.

Alev soovitab kõigil muinsuskaitse all olevate majade omanikel, sh kõikide Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis olevate hoonete omanikel tulla temaga oma ehitusplaane arutama ja nõu küsima juba enne projekti koostamist. Parimad lahendused sünnivad tema sõnul ikka kõigi osapoolte koostöös. “Üks oluline mõte, millele tuleb kõigi majaomanike, sh korteriomanike tähelepanu juhtida, on maja hooldusvajadus,” kinnitas ta. “Ei tohi tekkida suhtumist, et peale majaehitust või suuremaid renoveerimistöid on aastakümneid mureta, pole vaja hooldada, remontida ehk hoone säilimiseks kulutusi teha.”

Print Friendly, PDF & Email