Inspektsioon kontrollib alaealiste töötingimusi

Tööinspektsioon hindab kontrolli käigus alla 18-aastaste töötegijate töötingimuste sobivust. Sel aastal on saabunud üle Eesti 358 teadet alla 15-aastase töötegija kohta.

Töölepingu seadus lubab töötegemisega alustada alates 7. eluaastast. 7–12-aastasel alaealisel on lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal. 13–16-aastase koolikohustusliku alaealisega võib tööandja sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Samas keelab seadus tööandjal lubada alaealist tööle, mis ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.

13-aastasega võib sõlmida töölepingu näiteks põllumajandustööde tegemiseks, abi­töödeks kaubandus- või teenin­dus­­ettevõttes, toitlustus- või majutusettevõttes ning teisteks töödeks, kus ei esine kokkupuudet noore tervist ohustavate teguritega. Kui töö eeldab raskuste tõstmist, tuleb teada, et alla 16-aastased ei tohi käsitsi teisaldada esemeid, mis on raskemad kui viis kilo.

Üks alaealistele keelatud töid on muruniitmine.

Print Friendly, PDF & Email