Hoolekandeasutuse nõukogu tahab töötasu (13)

SA Lääne-Saare Hoolekanne nõukogu esimees Koit Voojärv küsib Saaremaa vallavalitsusele saadetud esildises nii endale kui ka teistele nõukogu liikmetele tasu tehtud töö eest.

Nõukogu liikmed on tema selgituse järgi täitnud sihtasutuse ees kohustusi, mis on tähendanud pühendumist ja vastutuse võtmist Saaremaa valla allasutuse kasumliku tegevuse eest.

Tuginedes sihtasutuse põhikirjale, mille kohaselt võidakse nõukogu liikmete tööd tasustada vastavalt nende ülesannetele ja tasu suuruse määrab asutaja, palub SA Lääne-Saare Hoolekanne nõukogu Saaremaa vallavalitsusel kaaluda sihtasutuse nõukogu liikmetele seni tehtud töö eest tasu maksmist. Esildise järgi peaks nõukogu esimees Voojärv saama tasu 100 eurot nõukogu esimehe ülesannetes oldud iga kuu eest. Voojärv on olnud nõukogu esimees 28 kuud. Nõukogu liikmetele soovitakse tasu 35 eurot ühel koosolekul osalemise kohta. Esildises tuuakse välja, et Märt Kõlli on osalenud kaheksal, Liis Lepik ja Ülar Tänak 10 koosolekul.

Saaremaa abivallavanem Kairit Lindmäe esildist kommenteerida ei soovinud, kuna vallavalitsus ei ole seda veel arutada jõudnud.

Print Friendly, PDF & Email