Tuulikufirma soovib vallaga koostööd teha (6)

Saaremaast läänes asuvale merealale kuni 100 tuulikuga meretuuleparki kavandav Saare Wind Energy OÜ soovib teha koostööd Saaremaa vallaga, tagamaks adekvaatset infovahetust ja Saaremaa huvisid arvestavaid parimaid lahendusi tuulepargi rajamisel.

Firma üks omanik Veiko Väli märgib vallale saadetud pöördumises, et on valmis projekti tutvustama, vastama küsimustele, arutama koostöövõimalusi ja arutama parimate lahenduste üle kas vallavolikogus, vallavalitsuses või komisjonides.

Saare Wind Energy OÜ kavandab koguvõimsusega 600 MW ja kuni 100 tuulikuga meretuuleparki Saaremaa läänerannikule umbes 10 km kaugusele merre. Väli märgib, et vajalikud uuringud ja eeltööd kestavad aastaid ning reaalne ehitustegevus ja seejärel elektri tootmine algaks 2023–2025. Osaliselt on ehitustööd vajalikud ka maismaal (Saaremaal ja Pärnumaal) ning nende eelduseks on vastavad planeeringud, projekteerimine ja load. Nende tegevustega ei ole veel aktiivselt alustatud.

Samuti ei ole tehtud otsuseid meretuulepargi ehitamise lubamise kohta.

Print Friendly, PDF & Email