Lossivalli tuulik kerkib lubatud ajaks (16)

Kuigi Saaremaa vallavalitsus tahab Kuressaare kindluse vallile tuuliku ehitamiseks detailplaneeringu koostamist, ei takista see arhitekt Mihkel Koppeli sõnul veski püstitamist lubatud tähtajaks ehk augustikuisteks merepäevadeks.

Eskiis.Vallavalitsuse teatel saab kõnealusel alal ehitise püstitada üksnes detailplaneeringuga ja enne selle koostamist ei ole võimalik ühisplaneeringu alusel projekteerimistingimusi väljastada. Arhitekt Mihkel Koppel esitas vallavalitsuse otsusele vaide, milles viitab mitmetele Saaremaa muuseumi territooriumil toimunud ehitusloakohustuslikele töödele, mille käigus loodud olulise avaliku huviga rajatistele ei koostatud eraldi detailplaneeringut.

“Läänebastionile taastatava tuuliku puhul on tegemist seal ajalooliselt paiknenud ehitisega, mida soovitakse taastada ajaloolisele asukohale ja arhailisel kujul. Sarnasel põhimõttel taastati ajaloolised kindluse bastionid, kurtiinid, flangid ning koostati projektid ravelliinide ja glassiide restaureerimiseks. Lisaks rajati uus väravakäik, et tagada tuleohutus,” loetles ta.

Vallavalitsuse arhitekti Piret Milleri sõnul arutati projekteerimistingimuste väljastamist vastaval ehitus- ja planeeringuosakonna töökoosolekul. “Ühine seisukoht oli, et ühisplaneeringu alusel ja ilma muinsuskaitse eritingimusteta ei ole võimalik projekteerimistingimusi väljastada,” kinnitas ta.

Koppel ütles, et detailplaneeringu nõue on tõlgendamise küsimus. Tuuliku rajamist see siiski seisma ei pane ja veski püstitatakse lubatud ajaks. “Ta tuleb nii või teisiti. Kas ajutise ehitisena või võetakse näiteks museaalina arvele,” sõnas Koppel, lisades, et tuuliku karkassi juba ehitatakse, materjal on varutud ja töö käib.

Kuna Saaremaa vald on üks Saaremaa muuseumi sihtasutuse asutajatest, tundis Saarte Hääl Koppeli selgituste valguses huvi, kas käesoleval juhul pole tegu n-ö tähenärimisega. “Vallavanem peaks nagu tuulikut avama tulema, samal ajal sama asutus teeb just nagu vastutööd. Natuke imelik on jah,” nentis Koppel.

Saaremaa muuseum ja muinsuskaitseamet sõlmisid tuuliku püstitamiseks koostööleppe mullu 20. oktoobril ja seda toetab ka TIMS ehk Rahvusvaheline Molinoloogia Ühing.

Print Friendly, PDF & Email