Vald vaidleb maanteeametiga Aste kergliiklustee pärast (8)

Saaremaa vallavalitsus lasi koostada Aste–Sauvere kergliiklustee põhiprojekti, kuigi maanteeamet oli asukoha sobimatusest teatanud juba eskiisi valmimise ajal.


Maanteeamet soovitas viia Aste kanti rajatava kergliiklustee lääne poole maanteed, mis oleks ohutum. Valla sõnul peaks tee kulgema aga ida pool, kuna enamik maju asub teiselpool teed ning elanikega on keeruline kaubale saada.

Vald jätkas tee projekteerimist oma huvidest lähtuvalt ning nüüd seistakse probleemi ees, et maanteeamet ei anna luba riigimaantee ümberehitamiseks. Järgnes töid teostanud SKA Inseneribüroo avaldus vallale lepingu ülesütlemiseks, kuna kooskõlastust ei tulnud. Büroo soovib vallalt saada tehtud töö eest tasu veidi üle 20 000 euro.

Koostööd ei tehtud

Juba aasta alguses hoiatas maanteeamet valda korduvalt, et Aste alevikku ja Aste küla ühendava 3,1-kilomeetrise kergliiklustee projekt ei pruugi läbi minna. Maanteeameti planeeringute menetluse talituse peaspetsialist Marek Lind palus kaaluda tee viimist planeeritust teisele poole riigimaanteed.

“Oodatud reaktsiooni aga kahjuks valla poolt kirjale ei tulnud – ei küsitud täpsustusi, ei tehtud ega esitatud kalkulatsiooni, ei tehtud ettepanekuid töökoosolekuks,” ütleb Lind.

Maanteeamet nägi probleemi selles, et kui tee rajatakse teisele poole peamisi elamuid, tuleb oluliselt uuendada ka riigimaanteed. Rajada ülekäiguradasid, ohutussaari, paigaldada äärekivisid ja piirdeid ning kehtestada kiirusepiirangud.

Mart Mäeker

Vald andis vaatamata maanteeameti soovitustele SKA Inseneribüroole ülesande koostada põhiprojekt. Abivallavanem Mart Mäeker ütleb nüüd, et maanteeameti soovitust ei saanud võtta kooskõlastuse mitteandmisena. Kui Saarte Hääl palus vallalt e-kirja tutvumiseks, sellest keelduti. Marek Lind maanteeametist aga tutvustas e-kirja, mis saadeti jaanuaris muu hulgas praegusele valla ehitusspetsialistile Urmas Sepale, kes oli kergliiklustee rajamisega alustanud Lääne-Saare abivallavanem.

Kirjas märkis Marek Lind, et maanteeametis kaasatakse tee projektide läbivaatamiseks erinevate osakondade spetsialiste ning ühest heakskiitu on väga raske saada.

“Mul puudub sellesse usk, et erandlik projekteerimistase, riigitee ümberehitamine ja liikluskorralduse muutmine saavad kollektiivse heakskiidu olukorras, kus tee ehitamine sel kujul ei paranda riigitee toimivust ega turvalisust,” teatas Lind.

Ta lisas, et kergliiklusteed ehitatakse inimestele ning 75% tee ääres elavatest inimestest elab just lääne pool. “Milleks kavandada tee riigimaanteest itta, kus ei paikne ühtegi retke sihtpunkti ning kus tuleb liiklejate turvaliseks teeületuseks teha keerukaid insenerilahendusi ja mahukaid investeeringuid?” ei mõistnud Lind. Ta märkis, et valla keeruline variant läheb kallimaks kui elanikega kompromissi leidmine.

Tõlgendamise küsimus

Valla hinnangul seisis aga kirjas soovitus viia tee teisele poole maanteed. “Seega polnud me varem teadlikud, et maanteeamet pole meie projektiga sellisel kujul nõus ja keeldub kooskõlastamast,” kinnitab valla ehitusinsener Rait Pitk.

SKA Inseneribüroo juht Mark Kaljulaid ütles Saarte Häälele, et nad pidid vallale põhiprojekti tegema, kuigi teadsid, et ilmselt see läbi ei lähe. “Tööde mittejätkamine oleks olnud meie poolt lepingu kohustuste ühepoolne rikkumine,” ütles ta. Nüüd viitavad nad asjaolule, et lepingujärgselt peab maanteeamet töö kinnitama. Kui ei kinnita, ei sõltu jätkamine enam neist ja töö on lõpetatud. Valla sõnul püüab projekteerija leida võimalust lepingust taganeda ja saada raha pooliku töö eest.

Marek Lind ütles, et kuna kergliiklustee on projekteeritud osaliselt riigitee alusele maale, on maanteeameti kooskõlastuseta projekti ellu rakendamine ebaseaduslik.

Print Friendly, PDF & Email