LUGEJA KÜSIB: Sõlmime 17-aastase noorega hooajatööks…

Sõlmime 17-aastase noorega hooajatööks tähtajalise töölepingu. Lepingu kehtivuse ajal saab ta 18. Kuidas arvutatakse talle puhkusehüvitist, kas 35 või 28 kalendripäeva eest? Kuidas toimuks arvutus siis, kui sõlmime tähtajatu töölepingu ja vahetult pärast lepingu sõlmimist saab ta 18?


Vastab Helena Ilves, tööinspektsiooni nõustamisjurist:

Töölepingu seaduse kohaselt on alaealise töötaja põhipuhkuse kestus 35 kalendripäeva kalendriaastas ning seda olemata sellest, et alaealine saab kalendriaastal (töösuhte ajal) täisealiseks.

Töötaja saab nõuda põhipuhkust siis, kui ta on tööandja juures töötanud vähemalt kuus kuud. Põhipuhkust antakse töötatud aja eest. Seega hakkab töötaja alates töösuhte algamisest teenima endale põhipuhkust.

Kui tööleping on sõlmitud tähtajalisena ja selle kestus on lühem kui kuus kuud, puudub töötajal võimalus töösuhte ajal puhkust nõuda ja seetõttu hüvitatakse talle tema teenitud põhipuhkus rahaliselt töösuhte lõppedes.

Näide 1: töötaja töösuhe kestab 1. juunist 31. juulini. 14. juulil saab töötaja täisealiseks. Töösuhte viimasel päeval, s.o 31. juulil tuleb tööandjal töötajale välja maksta lõpp­arve (töötasu ja puhkusehüvitis). Kuna töötaja ei töötanud tervet aastat, siis teenis ta kahekuulise töötamise ajaga põhipuhkust 35 (kalendriaastas väljateenitavate põhipuhkuse päevade arv) / 365 (kalendripäevade arv kalendriaastas) × 61 (kalendripäevade arv 1. juunist 31. juulini) = 5,84 kalendripäeva. Seega tuleb tööandjal 5,84 päeva eest arvutada ja maksta põhipuhkusehüvitis.

Näide 2: töötajaga sõlmitakse tähtajatu tööleping 1. juunil 2018 ja 14. juulil saab töötaja 18-aastaseks. 2018. aasta eest arvestatakse noorele töötajale 35-kalendripäevast puhkust (proportsionaalselt töötatud ajale): 35 (kalendriaastas väljateenitavate põhipuhkuse päevade arv) / 365 (kalendripäevade arv kalendriaastas) × 214 (kalendripäevade arv 1. juunist 31. detsembrini) = 20,52 kalendripäeva. 2019. aastal on töötaja täisealine ja teenib edaspidi 28 kalendripäeva põhipuhkust aastas.

Print Friendly, PDF & Email