Vallavolikogu kehtestas tasuta bussisõidu (8)

Saaremaa vallavolikogu otsustas teha maanteeametile ettepaneku kehtestada Saare maakonna avaliku liiniveo lepingute alusel teenindatavatel bussiliinidel piletihind väärtuses 0 eurot.

Vallavanem Madis Kallas ütles eelnõud tutvustades, et maakonnaliinide piletitulu oli 2017. aastal 387 000 eurot. Saaremaa valla tänavuses eelarves on õpilaste ja pensionäride piletihinna kompenseerimiseks ette nähtud 127 000 eurot. Seega võib üldistatult öelda, et kolmandik maakonnaliinide piletitulust tuleb Saaremaa valla eelarvest.

Riigi rahastatava tasuta bussiliikluse korral saab vald nimetatud 127 000 eurot mujale suunata ja vallaelanikele jääb omakorda kätte 260 000 eurot, mida nad saavad oma vajadusteks kasutada.

Vallavolinik Vello Runthali küsimusele, mis saab siis, kui mõni järgmine valitsus tasuta ühistranspordiks raha enam ei anna, Kallas vastata ei osanud. “Sellist olukorda ei ole vallavalitsus analüüsinud. Aga kui see peaks tekkima, siis on volikogu otsustada, mida edasi teha,” sõnas ta.

Ühistranspordiseaduse alusel kehtestab sõidukilomeetri ja piletihinna maanteeameti peadirektor ühistranspordikeskuse või kohaliku omavalitsuse ettepaneku alusel. Saaremaa vallavalitsusele saadetud maanteeameti kirja kohaselt kaetakse sõidukilomeetrite maksumus, sealhulgas kohalike omavalitsuste senine toetus, 0 euro väärtuses piletihinna korral riigieelarvest.

0 euro väärtusest erineva piletihinna kehtestamisel arvestatakse sõidukilomeetrite maksumusest maha piletitulu ja senine kohalike omavalitsuste toetuse osa ning eelnimetatutega katmata osa kaetakse riigieelarvest analoogselt praegu kehtivatele põhimõtetele.

Print Friendly, PDF & Email