Võõrsilt tulnuid on sinna läinuist enam

Välismaalt Saare maakonda kolinud inimesi on rohkem kui siit võõrsile läinuid.

Võrreldes kümnendi algusega on sisseränne Saare maakonda üle viie korra suurenenud.

Kui 2011. aastal oli sisserännanuid statistikaameti andmeil 57, siis mullu 310.

2011. aastal tuli enamik sisserännanuid Euroopa Liidust, möödunud aastal oli aga EL-i kodanikke saabunute seas vaid kolmandik.

Viis mullust tulijat olid pärit EL-i mittekuuluvatest Euroopa riikidest. Ukrainast saabus neli inimest, Venemaalt üks. Väljastpoolt Euroopa riike saabus Saaremaale 11 inimest, 196 saabunu puhul oli riik aga teadmata.

Võrreldes 2011. aastaga oli mullu pea poole võrra suurem Soomest saabunud elanike arv. Kui seitsme aasta eest oli tulijaid 37, siis mullu 72. Suurbritanniast saabunuid oli 2011. aastal üks, mullu aga kümme.

Välismaale rändas Saare maakonnast 60 inimest rohkem kui 2011. aastal. Toona lahkus võõrsile 151 inimest – peamiselt Euroopa Liitu kuuluvatesse riikidesse –, möödunud aastal aga 211.

Soome elama saarlased enam väga ei kipu. Kui kümnendi algul kolis sinna 117 inimest, siis mullu 37. Uus elukohariik on teadmata 140 väljarännanu puhul.

Print Friendly, PDF & Email