Vallavalitsus: arendaja peab tuugenist loobuma (8)

Saaremaa vallavalitsus teatas Varese sadama arendajale Harry Raudverele, et toetab sadama arendamise soovi, ent arendada on võimalik tuulegeneraatorit rajamata.

“Vallavalitsus asub seisukohale, et avalik huvi, mille eesmärgiks on tagada vallaelanikele parim võimalik elukeskkond, kaalub üles erahuvi elektrienergia tootmiseks ja müümiseks,” põhjendas abivallavanem Mart Mäeker neljapäeval OÜ Adepte juhatuse liikmele Harry Raudverele saadetud kirjas.

Vallavalitsus tegi arendajale ettepaneku korrigeerida Varese sadama detailplaneeringu lahendust. Omavalitsuse hinnangul tuleb arendajal loobuda tuulegeneraatori planeerimisest ja kaaluda elektritootmiseks alternatiivseid viise – näiteks päikesepaneele. Samuti peaks arendaja suurendama detailplaneeringu ala kavandatava idakai osas, planeeringu lahenduses aga viima kaide nimetused ja numbrid vastavusse ehitisregistri andmetega.

Samuti peab arendaja leidma teise asukoha planeeritud kütusemahutile, kuna kavandatud mahutile on ligipääs reljeefi tõttu raskendatud, mistõttu tuleks sellele leida teine asukoht.

Korrigeeritud detailplaneeringu lahendust ootab vallavalitsus menetluse jätkamiseks hiljemalt 1. septembriks.

Print Friendly, PDF & Email