Open Spiriti käigus leiti Eesti merealadelt 90 lõhkekeha

Viimased kaks nädalat väldanud miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit käigus leiti Eesti territoriaalmerest 90 lõhkekeha, suurem osa nendest on juba kahjutuks tehtud.

“Hea on tõdeda, et kogu Open Spirit möödus intsidentideta. Kahjutuks tehtud lõhkekehade võrra on Eesti territoriaalveed muutunud ohutumaks,” ütles mereväe laevastiku ülem kaptenleitnant Peeter Ivask. “Edasiselt toimub kogutud andmete analüüs, mis saab olema aluseks järgmistele miinitõrjeoperatsioonidele.”

Eesti mereväe korraldatud ja ligi 850 mereväelase osalusega miinitõrjeoperatsiooni Open Spirit 2018 raames kontrolliti kahe nädalaga üle 300 ruutkilomeetri mereala. Lisaks lõhkekehadele leiti ja tuvastati Eesti territoriaalmerest 216 miiniankrut ja muid objekte, mille asukohad hõlbustavad kaardile kantuna edaspidiseid otsingualasid täpsustada.

NATO 1. alalise miinitõrje­grupi sõjalaevad leidsid Tallinna lahest kokku 40 Esimesest ja Teisest maailmasõjast pärinevat lõhkekeha, nendest 22 avastas Belgia miinijahtija BNS Narcis.

Sõrve sääre lähistelt leidsid Eesti mereväe miinijahtijad ja Balti miinitõrjeeskaader 38 lõhkekeha, sealhulgas 15 miini leidis Rootsi miinijahtija HMS Kosteri laevapere.

Muhu saarel paiknenud miinituukrite üksused tegid kahjutuks 12 lõhkekeha, kaks neist olid ligi 1000-kilogrammise kogukaaluga Teise maailmasõja aegsed LMB-põhjamiinid.

Eesti mereväe juhtimise all jaotusid mitmete tuukrimeeskondade ja ligi 20 sõjalaeva tegevuspiirkonnad miinitõrjeoperatsiooni jooksul Tallinna, Hiiumaa, Saaremaa ja Muhu lähistele. 15 riigist pärinevate üksuste ülesandeks oli Eesti territoriaalmerest lõhkekehade avastamine, identifitseerimine ja kahjutuks tegemine.

Miinitõrjeoperatsiooni raames tehti pidevat koostööd veeteede ametiga, keskkonnaametiga ning politsei- ja piirivalveametiga, et võimalikult vähe häirida kohalikku elanikkonda ja arvestada looduskeskkonnaga. Kohal olid partnerid Läänemere lõhkekehade ohutusnõukogust, kes aitasid sõjalaevadelt saadud teabe põhjal lõhkekehi identifitseerida.

Viimase kahekümne aasta jooksul on Eesti vetest leitud ja kahjutuks tehtud üle 1200 lõhkekeha, milleks on peamiselt osutunud maailmasõdade vältel veesatud meremiinid ja teised merepõhja sattunud lõhkekehad.

Print Friendly, PDF & Email