Saaremaal langes huntide saagiks üle 200 lamba (5)

Eelmisel aastal murdsid hundid Saare maakonnas 15 kodukitse ja 214 lammast, mis on üsnagi tavapärane murdmiste arv.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütles, et kokku murti lambaid kümmekonnas karjas ja hüvituseks maksab keskkonnaamet 34 673 eurot. Murtud lammaste osakaal lammaste üldarvust Saaremaal sarnaneb juba aastaid kogu Eesti näitajale – eelmisel aastal murdsid hundid keskkonnaametile teadaolevalt kogu Eestis 1,18%, Saaremaal 1,09% lammastest.

Haneliste ja sookurgede tekitatud kahju eest sai Saaremaal mullu hüvitist viis põllumeest, kellele maksti kokku 8776 eurot.

Tõnu Talvi meenutas, et 2016. aastal suutis üksik, haige ja lammastele spetsialiseerunud hunt Muhu saarel murda koguni 4,02% seal peetavatest lammastest. Kiskjatele on väga iseloomulik, et nad murravad kõige kergemini ja riskivabamalt saada olevat saaki, selgitas Talvi. Seakatku tõttu kohati oluliselt vähenenud metssigade arvukus ei ole hundi kisklussurvele Eestis ja Saaremaal senistel andmetel olulist mõju avaldanud. Siinses looduses on suurkiskjatele sobivaid saakloomi (metskits, hirv, põder) piisavalt.

Tõnu Talvi rääkis, et kiskjakahjude ärahoidmisel on väga oluline tõhusate ennetusmeetmete kasutamine. Viimase kolme aasta jooksul on keskkonnaamet Saaremaal 50% ulatuses hüvitanud kiskjatõrjeaedade ja karjavalvekoerte soetamise kulutusi kaheksale loomakasvatajale. Karjamaadel, kus selliseid ennetusmeetmeid rakendati, pole Talvile teadaolevalt hiljem kiskjakahjustusi esinenud. Lihtsaimad ennetusmeetmed ongi korralikult paigaldatud ja pingestatud elektrikarjus ning tööloomadena kasutatavad karjavalvekoerad. Parima, täieliku kindluse annab nende samaaegne kasutamine.

Eestis kokku laekus 2017. aastal keskkonnaametile suurkiskjate tekitatud kahjude hüvitamiseks 320 taotlust 209 kahjusaajalt. Amet hüvitas kahjusid 249 573 euro ulatuses. Kokku murdsid hundid Eestis mullu 1121 lammast. 35% murdmistest toimus kolme kasvataja juures, kes polnud ennetusmeetmeid rakendanud. Lisaks murdsid hundid ka mõned kodukitsed, veised, koerad ja poni. Pruunkarud rüüstasid 2017. a 323 mesitaru, lisaks murdsid karud ka mõned veised ja lambad.

Eestis kehtivad kiskjakahjustuste hüvitamisel järgmised maksimaalsed hüvitatavad määrad: täiskasvanud lammas – 160 eurot; kuni 1 a vanune lambatall – 80 eurot; tunnustatud jõudluskontrolli või aretuskarja kuuluv lammas – 200 eurot; kuni 1-a vasikas – 400 eurot.

Print Friendly, PDF & Email