Püsiühendust pooldab kolmveerand küsitletuist (60)

Tallinna majanduskooli turundusspetsialisti eriala õpilased Christiana-Gabriela Kristal, Gerli Luhtaru, Nele Oks ja Rihti Rask korraldasid küsitluse Saaremaa ja mandri vahelise püsiühenduse loomise kohta. Selgus, et püsiühenduse poolt olid tuhandest küsitletust rohkem kui pooled ehk 75,5% ning enamus pooldajaist peab parimaks lahenduseks silda.


Saaremaa ja mandri vahel puudub püsiühendus. Inimesed ei pääse vabalt liikuma ning need, kel tarvis saare ja mandri vahet sõita, peavad oma aega hoolikalt planeerima.

Veebruaris 2018 Turu-uuringute AS-i läbiviidud uuringus selgus, et kõige positiivsemalt suhtuvad Eesti inimesed Muhu ja mandri vahelise silla ehitusse – seda toetas 69%, 18% oli vastu ja 13% ei osanud arvamust avaldada.

Meie küsitluse põhieesmärk oli välja selgitada, miks ollakse silla poolt ja miks vastu ning mis oleks alternatiiv sillale. Seadsime hüpoteesi, et Eestis elavad inimesed pooldavad püsiühendust Saaremaa ja mandri vahel.

Toome siinkohal ära oma küsitluse tulemused tänavuse 22. mai seisuga.

Meie küsitlusele vastas 512 inimest. 69% vastanuist olid naised ja 30,2% mehed.

31,3% vastanute vanus jäi vahemikku 20–29 eluaastat, 28,4% olid 30–39aastased, 21,6% aga 40–49aastased. 11,7% vastanute vanus oli 50+. Kõige väiksem oli alla 19aastaste vastanute osakaal – 6,4%. 49,6% vastanuist elab mandril, 44,7% Saaremaal ja 5,7% mujal.

Uurisime, kuidas tavaliselt Saaremaale liigutakse. 87,4% vastajatest teeb seda tavaliselt autoga, 8,9% aga bussiga. 3,7% vastajatest kasutab mingit muud transporti.

Kõige sagedamini (32,7%) nimetati põhjusena, miks enamasti Saaremaa ja mandri vahet liigutakse, vaba aja veetmist. 26,1% teeb seda sugulaste külastamiseks. 13,2 protsendil oli põhjuseks töö ja 9,7 protsendil meelelahutus. 9,3% märkis põhjuseks kodu. 9 protsendil olid aga muud põhjused, mille all toodi palju välja arstide vastuvõtul käimist.

Küsisime, kas inimesed on püsiühenduse poolt või vastu. Selgus, et pisut üle kolmveerandi vastanuist ehk 75,5% on selle poolt.

Pooldamise põhjustena toodi välja sellised märgusõnad nagu kiirus, mugavus ja sõltumatus.

83,5% püsiühenduse toetajaist peab parimaks lahenduseks silda, 12,4% tunnelit ja 4,1% muud varianti.

Püsiühenduse suhtes erapooletuid oli vastanute seas 16,5%, püsiühenduse vastaseid aga 8%.

Vastased tõid välja, et püsiühendus häirib loodust, samuti tunnistati oma hirmu majanduslanguse ees ja leiti, et püsiühendus on kallis.

Koostasime ka hinnavõrdluse. See näitab, et sillaületus (meedias ilmunud andmete põhjal) maksab püsielanikule 8 eurot auto kohta, tavahind on aga 17 eurot auto kohta. Parvlaevaga väina ületamine maksab püsielanikule 1.50 + 4.20 = 5.70 eurot inimese kohta. Tavahind oleks aga 3 + 8.40 = 11.40 eurot inimese kohta.

Olgu märgitud, et parvlaeva piletihind on reedeti alates kella 13-st toimuvatel reisidel mandrilt Muhu saarele ja pühapäeviti alates kella 13-st toimuvatel reisidel Muhust mandrile tavapärasest 50% kallim.

Print Friendly, PDF & Email