LIHTNE KÜSIMUS: Leide eksponeerida oleks keeruline ja kallis (4)

Kuressaare turuhoone juures tulid päevavalgele 1780.–90. aastatest pärit hoovisillutis ja kaev koos paekiviplaatidest veejuhtmega. Miks need siiski liivaga kinni kaeti, selle asemel et eksponeerida näiteks spetsiaalse klaasiga kaetuna? Juhul kui Tallinna ja Lossi tänava tööde käigus ilmub päevavalgele midagi tähelepanuväärset, kuidas siis on kavas talitada?

Mart Mäeker

Saaremaa abivallavanem Mart Mäeker:

Leid on muidugi väga rõõmustav ja üllatuslik ning annab aimu kunagi Kuressaares toimunud arengutest. Leiu eksponeerimise varianti arutatud ei ole ja ehituslikult oleks see kindlasti ka väga keeruline ja kallis. Minu meelest on aga ajakirjandus teinud siin väga tänuväärset tööd ja turuhoone juures päevavalgele tulnud huvitavast, enam kui paari sajandi tagusest kaevust ja hoovisillutisest laiale üldsusele ka teada andnud.

Edasiste võimalike leidude kohta: iga konkreetset juhtumit tuleb käsitleda eraldi, lähtuvalt selle leiu väärtusest, visuaalsusest, muinsuskaitselisest seisukohast ja ka tehnilistest võimalustest.

Print Friendly, PDF & Email