MUHU UUDISSED: Residendi allee

Mineva neljabe, 17. mail sai kümme voastad müöda ühest muhulaste suurest ettevõtmisest. Neh, just selle pääva kümme voastad tagasi taastati suure silla Nautse-poolses otsas Residendi allee.

Allee ise oo sõnna esteks istutatud tükkis enne Teist ilmasõda. Siis muhulased istutasid puid Kuivastu ja Viirakülase ja sõnna väinatammi otsa koa. Teesed kohjad oo nii kannata soan, et nendest põle masu midad järel, aga sial Piiri metsa ja väinatammi vahel oo viel paergustid neid vanu muistseid puid püsti. Ja nendele istutati kümme voastad tagasi puru uusi juure, et ikka oleks uiesti nähe et sii oo allee. Rahvas, kis olli sellepääva kokku tuln, panni kasuma 49 pooppuud ja 49 pärna, või neh lõhmust ikka, ja ühe tamme.

Aga neh, et miks ta Residendi allee oo? Omad­aegu, kui Konstantin Päts köis 1939. voastal Soaremaal, siis ta istutas koa sõnna allee piale kaks tamme. Ehkkid nie juba kohe sõja alguses ukka said, aga rahval olli midast mäleta ja nõnna katsuti seda alleed ikka Pätsu määlestuseks sial oida. Isegid siis, kui olli taris tied laienda, põlle neid täitud maha võtta mitte ja olli puid tükkis ekskavaaturitega iest ää kahandatud.

Ja neh, et juba Residendi allee nimi olli rahvale suhu jäen, siis omad puud istutasid sõnna koa Arnold Rüütel ja Toomas Hendrik Ilves. Ja et kahte endist residenti põle änam oln, siis Lennart Meri puu istutas maha ta oma poeg Mart ja Konstantin Pätsi puu ta lapselaps Matti.

Mineva kevade, kui Kersti Kaljulaid Muhus ja Soaremaal köis, siis ta istutas oma puu koa sõnna ja siis sai kangest lubatud, et nendele puudele, mis oo ikka kohe päriselt residentide puud, et nendele vallavalitsus laseb tahvlid koa juure kirjuta. Et ikka täpsest tiada oleks. Ja nüid siis, kenaste selle allee kümnendaks voastapäävaks, said nie tahvlid kenaste puude kõrva. Nõnna et kui keegid oo sialt müöda kupatades juhtun silmanukast nägema ja mõtlema, et misne oo, siis teese korra tasub autu kinni pidada ja voatama minna.

Ja nie, kis oo sõnna eluilmal puid istutan. Köige ikka vahest voatamas koa, kas ikka kasuvad. Ma ole oma küll vahest patsutamas köin. Kui sial reis käidud, sis oo jälle nõuke kergem tunne ja olemine sihes, justkut oleks jõudu juure soan oma istutat puust. Neh, ma ta kasuma aitasi, nüid annab ta moole jõudu. Juu sie nõnna oogid.

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email