Haigla õendustööd hakkab juhtima Piret Sarjas (19)

Kuressaare haigla uus õendusjuht Piret Sarjas peab oluliseks õdede koolitamist ja järelkasvu.


Kuressaare haigla juhatuse liikme Märt Kõlli sõnul võttis õendusjuhi valimine aega plaanitust kauem (konkursikuulutuse järgi pidanuks uus õendusjuht tööle asuma 1. maist) , kuna kõik kolm kandidaati olid väga tugevad.

“Kõigil olid mingites positsioonides väga tugevad eelised,” märkis Kõlli. “Piret Sarjase eelised olid professionaalsus, kogemused ja liidriomadused.”

Kuressaare haigla õendus- ja hooldustööd juhtima ja arendama asuva Piret Sarjase enda hinnangul sooviti kandidaatidelt väga põhjalikku visiooni oma tegevusest ja plaanidest õendusjuhina.

Sarjas peab vajalikuks, et haiglaõed saaksid rohkem koolitusi – nii oma haigla siseseid kui ka haiglaväliseid –, et õed saaksid tugevamaks, targemaks ja iseseisvamaks.

“Minu mure on ka see, et kui praegu räägitakse palju sellest, et meie arstkond vananeb ja meil ei ole spetsialiste, siis ühel päeval on meil õdede osas täpselt sama seis,” ütles Sarjas Saarte Häälele. “Praegu meil õdesid puudu veel ei ole, ent peame vaatama kaks sammu ettepoole – et mitte olla ühel päeval olukorras, kus meie tublid eakad õed otsustavad jääda pensionile, nende asemele pole aga kedagi võtta. Kuna noori tuleb peale vähe, peame leidma väljundi, mis motiveeriks meie naisi minema tervishoiu kõrgkooli õdedeks õppima ja siia tagasi tööle tulema.”

Sarjas tsiteeris õdede liidu presidenti, kelle sõnul on patsient 75 protsenti õe oma ja 25 protsenti arsti oma. “See tähendab, et patsient ootab õe käest rohkem aega, infot ja õpetust,” selgitas Sarjas.

Lepingu sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste käigus selgub, millal uus õendusjuht tööle hakkab. “Me väga soovime, et see toimuks 1. juunil,” ütles Kõlli. “See sõltub aga Piret Sarjase praegusest tööandjast.”

Kuressaare haigla kauaaegne ülemõde ning aastail 2008–2011 õendushoolduskeskust juhtinud Piret Sarjas töötab praegu Sõmera Kodus, ent tema tööandja on perearst Kaalep Koppel.

Print Friendly, PDF & Email