Töövõimetuspensionäre on vähem (2)

Statistikaameti andmeil on pensionäride arv ja osatähtsus Saare maakonna rahvastikus viie aasta taguse ajaga võrreldes vähenenud ja seda eelkõige töövõimetuspensionäride arvelt.

Kui 2013. aasta 1. jaanuari seisuga oli ligi kolmandik ehk 33,2% Saare maakonna elanikest pensionärid – kokku 10 553 inimest –, siis tänavuse aasta algul oli pensionäre 9402 ehk 28,3% rahvastikust. Pensionäride osakaal maakonnas, mis veel 2013. aastal oli Eesti keskmisest (31%) kõrgem, on tänavu sellest isegi pisut madalam, sest kogu riigis on pensionäre jaanuari alguse seisuga 28,5%. Kõige suurem on pensionäride osakaal Ida-Virumaal – 37,6% rahvastikust, madalaim aga Harjumaal – 22,7%.

Enamik Saare maakonna pensionäridest on vanaduspensionärid – nende arv oli jaanuari alguse seisuga 7941. Viis aastat varem oli vanaduspensionäre maakonnas 8051.

Märgatavalt – rohkem kui tuhande võrra –, on aga kahanenud just töövõimetuspensionäride hulk: viie aasta taguselt 2298-lt 1230 inimesele tänavu jaanuaris. Töövõimetuspensionäride arvu vähenemist põhjustas ennekõike asjaolu, et alates 2016. aasta juulist ei määrata uutele isikutele püsivat töövõimetust.

Puudega inimesi endid on aga rohkem kui viis aastat tagasi. Kui 2013. aastal oli neid 4160, siis tänavu 4360. Puudega inimeste osakaal Saare maakonna rahvastikus on jäänud siiski samaks, mis viie aasta eest, 13,1%. Naisi on puudega inimeste seas rohkem kui mehi – tänavu olid need arvud vastavalt 2421 ja 1939.

Kogu riigis on kasvanud nii puudega inimeste arv kui ka osakaal. Kui 2013. aasta algul elas Eestis 137 710 puudega inimest ehk 10,4% rahvastikust, siis tänavu 152 993 ehk 11,6% elanikkonnast.

Print Friendly, PDF & Email