Raamatukogutöötajate palk tõuseb (10)

Saaremaa valla lisaeelarves on ette nähtud 43 806 eurot, et tõsta kõrgharidusega raamatukogutöötajate palku tagasiulatuvalt alates selle aasta 1. aprillist.

Palgatõus puudutab Abruka, Aste, Lümanda, Taritu, Orissaare, Sakla, Salme, Tornimäe, Valjala ning Saare maakonna keskraamatukogu kõrgharidusega raamatukoguhoidjaid.

”Oleme järk-järgult saanud alustada töötasude ühtlustamist ja tõstmist. Lasteaedade ja koolide puhul on see olnud seotud riigipoolse rahastuse suurendamisega ning nüüd vaatame üle valla makstavad töötasud,” selgitas vallavanem Madis Kallas.

Ta lisas, et algust tehakse kõrgharidusega raamatukoguhoidjate töötasust, mille suurendamise eest on seisnud Saaremaa kultuuritöötajate ametiliit. ”Kindlasti tuleb sel aastal veel üks lisa­eelarve ja selle koostamise ajaks soovime kaardistada huvikoolide, rahvamajade, sotsiaalvaldkonna ja teiste asutuste töökoormused ning töötasu ühtlustamise ja tõstmise vajaduse,” kinnitas vallavanem.

Print Friendly, PDF & Email