Muinsuskaitse ei luba sanatooriumi parklat täis ehitada (14)

Saarte Hääl kirjutas mõni kuu tagasi, et Kuressaare Sanatoorium tahab Meri spaa parklasse uue äri-eluhoone ehitada. Uus ärihoone on planeeritud neljakorruselisena ja kerkiks otse Meri külje alla, Ranna poe ette parklasse.

Keidi Saks

Muinsuskaitse pole aga Kuressaare Sanatooriumi sooviga nõus. Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Keidi Saks (fotol) nendib Saaremaa vallavalitsusele läkitatud seisukohas, et nii Pargi tn 14, kus asub parkla, kui ka Pargi 16, kus kõrgub spaahotell Meri, paiknevad Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis.

Saks märgib, et muinsuskaitseametile märtsis saadetud kirjale oli lisatud ka kunagise linnaarhitekti Lilian Hansari eksperdihinnang, kes on selgitanud toonaseid hotell Meri ja selle kõrval oleva kinnistuga seotud kokkuleppeid: hotelliomanike tungival soovil seadis linnavalitsus 2000. aastal Pargi 14 krundile hoonestusõiguse 49 aastaks tingimusega, et omanik ehitab krundile parkla, mis jääb avalikku kasutusse.

Kinnistu täisehitamine sulgeks muinsuskaitse vaneminspektori sõnul vaated mälestistele ehk Kuressaare linnusele jmt täielikult ning oleks seega vastuolus Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndi eesmärkide ja varasemate kokkulepetega sinna hoonestuse mitterajamise osas. “Tulenevalt eelnevast ei nõustu muinsuskaitseamet planeeritava ala täisehitamisega ning seega ka detailplaneeringu algatamisega,” märgib Saks.

Samas nõustus muinsuskaitseamet spaahotelli Meri sihtotstarbe muutmisega 100% ärimaast 40% ulatuses elamumaaks ja 60% ulatuses ärimaaks ning seega ka detailplaneeringu algatamisega seal. Nimelt on Kuressaare Sanatoorium juba mõnda aega soovinud ehitada Meri katuse alla ka külaliskortereid.

Print Friendly, PDF & Email