Pangale istutatakse veerandsada tamme (4)

Homme, 21. mail istutatakse Panga pangale tammepark, mis sarnaselt teiste maakondade tammedega märgib Eesti Vabariigi juubeliaasta tähistamist. Ehkki algselt sooviti sinna istutada sada puud, on jõutud järeldusele, et see eeldaks siiski suuremat maa-ala ning Pangale rajatakse 25 tammega juubelipark.

Vallavanem Madis Kallas selgitas, et kuigi esialgu oli Pangale kavas rajada saja tammega park, siis maa-ala ette valmistades nähtus selgelt, et saja puu jaoks on seal ruumi kahjuks liiga vähe. „Hiljuti on mitmed valdkonnaga seotud inimesed sellele samuti tähelepanu juhtinud ja avaldatud on ka arvamust, et sealne pinnas ei ole tammede kasvuks kõige sobivam,“ rääkis Kallas ja lisas: „Pinnase osas on öeldud, et tammedele ideaalset pinnast ongi Saaremaal raske leida ning Panga pank on tammepargi asukohaks igati esinduslik ja külastatav paik, küll aga võtab vallavalitsus kuulda nõuandeid, mis puudutavad tammede istutustihedust.

Veerandsaja tamme istutamisega oleme ehk jõudnud sobiva konsensuseni. Kuna tegu on niivõrd märgilise ja olulise ettevõtmisega, siis on konstruktiivne arutelu olnud väga tervitatav,“ kinnitas Kallas. Saaremaa Vallavolikogu esimees Tiiu Aro tõdes, et need tammed iseloomustavad ühte põlvkonda meie riigi ajaloost. „Küllap esindavad Panga pangal rasketes oludes kasvamist alustavad tammed seda perioodi Eesti ajaloos, mis tuli meie esivanemate põlvkonnal karmides tingimustes üle elada.“ Aro toonitas, et tammeistikud on hoolega kasvatanud Tornimäe, Orissaare ja Aste koolide õpilased ning nendele istikutele, mis Panga tammepargist üle jäävad, tuleb samuti väärikas kasvukoht leida.

„Kutsume kõiki üles andma märku kohtadest, kuhu veel võiks juubeliaasta tammesid istutada. Ühtlasi tänan kõiki, kes tammepargi rajamise protsessis on osalenud ja kaasa mõelnud – nii saamegi jõuda võimalikult sobiva tulemuseni.“ Vallavanem kinnitas samuti eesmärki, et juubeliaastal saaks koos Panga tammedega istutatud ikkagi sada tamme. „Seejuures on oluline arvestada sellega, et tammepargi rajamisega seotud kulud võtab enda kanda vald, aga hilisem hooldamine peaks jääma maaomaniku kohustuseks ja sümboolseks kingituseks Eestile. Tammepark peaks olema asukohas, kus seda on võimalik kõigil huvilistel külastada,“ märkis Kallas, kelle meelest oleks üheks lahenduseks ka see, kui tammed näiteks valla hallatavate asutuste juurde istutada.

Panga tammepargi puhul tänab Saaremaa Vallavalitsust Alver Sagurit, kes lubas tammed oma maale istutada ja nende hilisema hooldamise enda kanda võtab. Juubeliaastal on eesmärk, et igasse Eesti maakonda saaks istutatud vähemalt üks tammepark ja Riigikantselei on kutsunud kõiki eestimaalasi üles istutama Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul tammepuud või tammeparki. Panga tammepark avatakse pidulikult 1. juunil ja sündmusest on oodatud osa saama kõik huvilised

Print Friendly, PDF & Email