Saaremaa arenguedu mootor (10)

Rainer Paenurk

“Pea iga tõsimeelsem Saaremaa-teemaline arutelu viib ühel või teisel moel lõpuks ikkagi selleni, et juurde oleks vaja tippspetsialiste, noori peresid ning – vabanemaks regioonina madalaima palgamaksja staatusest – tuleks luua kõrgema lisandväärtusega töökohti,” kirjutab sihtasutuse Saare Arenduskeskus juhataja Rainer Paenurk. “Kuidas neid töökohti luua või kas need peaksid tekkima ise?”

Miks peaksid tippspetsialistid ja noored pered Saaremaale tulema? Kas ma oleme loonud elementaarsed eeldused, et see kõik juhtuda võiks?

Meie teame, et Saaremaal on mõnus. Kõik olulisemad teenused on olemas ja käe-jala ulatuses, elutempo on rahumeelsem ning turvalisemat kohta on päris keeruline ette kujutada või kogunisti leida. Alustuseks ju päris hea!

Parem elukvaliteet

Kaugtöövõimalused on tekitanud olukorra, kus needsamad tippspetsialistid, keda me siia nii väga ootame, viibivad seal, kus nad parasjagu olla tahavad. Ei olda paiksed konkreetses linnas või riigis, vaid avastatakse uusi kohti ja liigutakse ringi.

Üha enam inimesi peab oluliseks töötada kohas, kus on puhas õhk, kvaliteetne arstiabi, korralik infrastruktuur, piisavalt lasteaiakohti ja meelelahutust ning tugev IT-kogukond.

Saaremaa ei suuda täna pakkuda ühele Saksa insenerile paremat palka, küll aga suudab ta pakkuda paremat elukvaliteeti näiteks Silicon Valley IT-firma programmeerijale, turundajale või juhile. Oma soovunelmate täitmiseks peame väga selgelt suunama fookuse lisandväärtuse pakkumisele potentsiaalsele siiatulijale, mitte üksnes siin olijale.

Sihtkohaturundus on teema, millesse Saaremaa peaks jõulisemalt ja strateegiliselt panustama. Meie teame, miks siin hea on, teeme selle nüüd kenasti selgeks ka neile noortele peredele ja tippspetsialistidele! Kuidas muidu areneb kogukond kohas, kus rahvaarv väheneb ja elanikkond vananeb? Artiklist kohalikus ajalehes, intervjuust kohalikus raadios või Soome turismimessist jääb väheks.

Paneme end korraks potentsiaalse siiatulija olukorda ja mõtleme, kas me oleme Saaremaale tulemise teinud võimalikult lihtsaks ja kas kõik elementaarsed tingimused on meie poolt loodud.

Igapäevaelu küsimused

Roheline mõtteviis, muu hulgas rohelise energia osakaal mõjutavad tänapäeval suurfirmade regionaalseid investeeringuid üha enam, kuid enne “rohelise saare” kontseptsiooni gaasipedaali vajutamist on vaja lahendada igapäevaeluga seotud küsimused. Siiatulijal on vaja leida elukoht, avada pangakonto, registreerida ettevõte, panna laps lasteaeda, saada infot meelelahutusvõimaluste kohta, saada kontakti kohalike aktivistidega jne.

Kas üks programmeerija Silicon Valleyst või noorpere Tallinnast suudab praegu kõik selle kiiresti ja lihtsalt üles leida, muu hulgas ka inglise keeles?

Kui me oma teenuseid kasutajasõbralikumaks ja kättesaadavamaks ei disaini ning neile tippspetsialistidele ja peredele selgeks ei tee, miks Saaremaal hea on, realiseerivad nad oma kolimisplaani, ostes lennupileti hoopis näiteks Gotlandile, kus valdava osa kogumajandusest moodustab muide just IT-sektor. Käimas on strateegiate ja arengukavade koostamise aeg. See on hea koht, kus peaks eelnevate asjaoludega arvestama.

Siinkohal peaks nüüd seljad kokku panema ja hakkama praeguseid kitsaskohti süsteemselt lahendama. See on meie ühine missioon.

Print Friendly, PDF & Email