Loopealsete taastajad said Euroopa Komisjoni auhinna

Suuresti Saaremaaga seotud loopealsete taastamise projekt “LIFE to alvars” pälvis Natura 2000 auhinna sotsiaalmajandusliku mõju kategoorias.

EDULUGU: Anneli Esko ja Bert Holmi eestvedamisel on alvarite projekti kaasatud kümneid maaomanikke ja talupidajaid.
erakogu“Rõhutati maa väärindamist ning koostööd maaomanike ja kohalike talunikega,” ütles neljapäeval Brüsselis toimunud auhinnatseremoonial auhinda vastu võtmas käinud “LIFE to alvars” projektikoordinaator Annely Esko. Projekti on kaasatud suur hulk inimesi: looduskaitsealade eramaa omanikud, kohalikud talunikud ja taastamistööde läbiviijad.

Esko märkis, et sellisel tasemel tunnustus on kindlasti suur au nii projekti elluviijale keskkonnaametile kui ka partneritele – Tartu ülikoolile, Eesti maaülikoolile ja pärandkoosluste kaitse ühingule. Auhind annab tunnistust, et ollakse suutelised koostama looduskaitseliselt olulisi sisulisi projekte ning neid ka edukalt ellu viima. Võiduga kaasneb Euroopa Komisjoni funktsionääride külastus siinsetele projektialadele, mis on hea võimalus tutvustada oma looduskaitse alaseid edusamme.

Edasiselt tuleks Esko sõnul astuda samme, et leida kaasrahastus Eesti puisniitude taastamiseks, mis on ka Euroopa Liidu seisukohast prioriteetsed elupaigad. Need alad on äärmiselt liigirikkad ja Saare maakonnas on sadu hektareid kinnikasvanud puisniite, mida tuleks kiiremas korras taastama asuda, et nende liigirikkus ei kaoks. Teadlased on kindlaks teinud, et niiduliikide seemnepank püsib mullas küllalt pikka aega, kuid pärast 50 aasta möödumist tekib järsk langus mulla seemnepanga liigirikkuses. Seega on puisniitude taastama asumine jõudmas kriitilise piirini, mille ületamisel on oht, et seemnepank ei ole enam elujõuline, rääkis Annely Esko.

Natura 2000 auhind on Euroopa Komisjoni väljaantav auhind, millega tunnustatakse suurepäraseid looduskaitse­projekte. Auhinnaga tunnustatakse neid, kes töötavad selle nimel, et Natura 2000 võrgustik toimiks.

Natura 2000 kaitsealade võrgustik on loodud selleks, et tagada Euroopa kõige väärtuslikumatele ja ohustatud liikidele pikaajaline säilimine. Natura 2000 võrgustik on kõige suurem koordineeritud kaitsealade võrgustik maailmas. Kokku kuulub Natura 2000 võrgustikku 27 000 ala, mis katab umbes ühe viiendiku kogu Euroopa maismaast.

Print Friendly, PDF & Email