Vald seadis end vilsandlaste lainele

Vilsandi kogukonna esindajad arutasid eile Saaremaa vallavalitsuse töötajatega väikesesaare jaoks elulisi küsimusi, sealhulgas aastaringse päästevõimekuse loomist ja sadamate tulevikku. “Saartel on teatud erisused ja meie rääkisime oma senised prioriteedid ära,” ütles Vilsandi saarevanem Neeme Rand pärast kohtumist Saarte Häälele.

Esmane on aas­taringse päästevõimekuse küsimus ehk tuletõrjeautole on vaja köetavat garaaži. Rand avaldas lootust, et vald väikesaarte programmi sel aastal ka vastava taotluse esitab. Teine teema on sadamad ehk praeguseks on selge, et Saarte Liinid saare põhjakaldale mingit sildumiskohta ei raja. “Seetõttu on vaja seadustada koht, kus paat randub siis, kui Kuusnõmme laht on jääs või Käkisilmas vesi liiga madal,” märkis Rand.

Mis puudutab Vilsandi liinilaeva piletihinna eelnõu, siis tuleb see arutusele juunikuu vallavolikogu istungil. Vilsandi saarevanema Neeme Ranna ja Kihelkonna osavallakogu esimehe Karl Teäriga lepiti kokku, et vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku kehtestada väikelaeval “Vilsandi” ühe suuna täispileti hinnaks 2,50 eurot ja sooduspileti hinnaks 1,25 eurot ning ühe suuna tellimusreisi hinnaks 55 eurot. Praegu on ühe suuna täispileti hind 2,50, sooduspileti hind 1 euro ja tellimusreisi hind 50 eurot.

Hindade kohendamine tuleneb vallavalitsuse transpordinõuniku Karl Tiitsoni sõnul ühistranspordiseadusest, mille järgi püsielanike transpordisoodustus saab olla kuni 50% tavareisija piletihinnast. Vallavanem Madis Kallas põhjendas hinnatõusu lisaks vajadusele viia piletihind kooskõlla seadusega ka kütusehinna ja miinimumpalga kasvuga.

Print Friendly, PDF & Email