Õpetlik ja tore kogemus

Erineva emakeelega noortele suunatud projekti “Noortekohtumised” eesmärk on ergutada õppimiskogemuste kaudu noorte omavahelist suhtlemist, üksteisemõistmist ja arengut. Kõige olulisem on, et projekti idee autorid ja teostajad oleksid noored ise, noorsootöötaja osa on toetada ja innustada ning protsessil silma peal hoida.

Kuna projekti teema oli tervislikud valikud, käsitleti talvisel ja kevadisel koolivaheaegadel toimunud kohtumistel vaimset tervist, suhkrusõltuvust, arvuti- ja kanepitarvitamise riske. Kohtumiste osaks olid aktiivne liikumine, loengud, kohtumised huvitavate inimestega ning palju muud. Tallinnas õpiti lihtsamaid joogaharjutusi, külastati Tallinna tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust Mektory, kogeti, milline on loomateraapia nii madude kui ka koertega.

Tervishoiumuuseumis said noored ülevaate suhkru tähtsusest meie kehas ning mis juhtub siis, kui seda liigtarvitada. Saaremaal kohtudes külastati Muhu seiklusparki, saadi kokku füsioterapeudiga ja tervisenõustajaga ning uudistati narkokoeri.

Nii Saaremaal kui ka Tallinnas toimunud kohtumist iseloomustanud aktiivse omavahelise suhtlemise ja sünergia võtab kenasti kokku üks projektis osalejaist Minni Vallaste: “Noortekohtumine andis võimaluse näha, kui palju kultuur, mis tegelikult asub ju ka Eestis, võib meie endi omast erineda. See andis võimaluse suhelda erinevate inimestega ja arendada suhtlust vene keeles. Muuta noori rohkem tolerantseks erinevate inimeste suhtes. Minu arvates oli see väga õpetlik ja tore kogemus. Saime endile sõpru kogu eluks.”

Tänu projektis osalemisele oli meie noortekeskuse grupp maikuus oodatud ka üle-eestilisele noortekohtumiste kokkutulekule Jõhvi. Seal osalemine oli väga väärtuslik kogemus ka noorsootöötaja jaoks. Näha professionaalsel tasemel ürituse korraldust nii paljude aktiivsete noortega on kindlasti midagi, millest õppida. Suuresti samuti noorte osalusele ülesehitatud kokkutulek oli ka noorte jaoks äge.

“Äge just sellepärast, et sain tunda, et kuulun nende aktivistide juurde,” ütles Jõhvit külastanud Siiri Kerno. Tema sõnul annab Noortekohtumise projektis osalemine juurde tohutult julgust, rõõmu, sõpru, tegutsemistahet ja häid emotsioone.

Kui leidub veel huvilisi, kel tahtmist erinevaid kultuure ja keeli ühendavaist projektidest osa võtta, on Kuressaare noortekeskus ideedele avatud, et järgmisi kohtumisi korraldada. Noortekohtumisi rahastatakse hasartmängumaksu nõukogu vahenditest haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti noorsootöö keskuse toel. Programmi tegevust reguleerib SA Archi­medes noorteagentuur.

Merlin Vares, noorsootöötaja

Print Friendly, PDF & Email