Metssigade arv Saaremaal on langenud vaid 300 loomani (6)

Kui jahimeeste loendusandmed paika peavad, on nii mõnelgi pool Saaremaal sigu juba vähem kui nõutud 1–1,5 isendit 1000 hektari jahimaa kohta.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtiv­spetsialist Rauno Veeroja ütles, et jahiseltside poolt lõppenud jahihooaja järgselt antud hinnangute kohaselt jäi pärast 2017/2018 jahihooaja lõppu Saare maakonda 488 metssiga, mis arvestades jahimaa pindalaga annab asustustiheduseks ligi 1,7 isendit 1000 ha jahimaa kohta.

Oluline osa jahipiirkonna kasutajate loendatud metssigadest (200) elutses Muhu saarel. Ilma Muhu saare andmeteta annaksid Saaremaa jahimeeste arvukushinnangud asustustiheduseks umbes 1,1 isendit 1000 ha kohta.

Kuivõrd maakonnas tervikuna ületab metssigade arvukus eesmärgiks seatud 1–1,5 isendit 1000 hektari jahimaa kohta, siis leidis sel nädalal koosistunud Saaremaa jahindusnõukogu, et metssea intensiivset küttimist tuleks jätkata ka käesoleval jahindusaastal.

Rauno Veeroja märkis, et jahipiirkonna kasutajate antud arvukushinnangute täpsust on asurkonnas leviva Aafrika seakatku mõjude tõttu hetkel väga keeruline hinnata. Arvestades juba eelnevalt Mandri-Eestis katkust mõjutatud aladel toimunuga, on tõenäoliselt ka Saaremaa jahi­piirkondade kasutajate poolt sel aastal antud hinnangud metssea arvukusele mõne aasta tagusega võrreldes oluliselt realistlikumad.

Veeroja tuletas meelde mõne aasta tagust olukorda, kus loendusandmed kõikusid 1200–2000 sea vahel, küttimisstatistika viitas aga kaks korda suuremale arvukusele. Möödunud jahihooajal kütiti Saare maakonnas kokku 2110 metssiga, hukkunult leiti 83 isendit. Veel kaks aastat tagasi lasti Saaremaal koguni üle 5000 sea. Põhiline küttimine toimus lõppenud hooajal katkuvabal Muhu saarel, kus lasti rekordilised 1038 siga. Neist 578 Liiva ja 460 Tamse jahipiirkonnas. Märtsiski on juba kütitud üle 60 sea.

Print Friendly, PDF & Email