Päästeamet teeb Laimjala rahvamajale ettekirjutuse (2)

Ülevaatuse käigus tuvastas Lääne päästekeskus tuleohutusnõuete rikkumisi Laimjala rahvamajas ja nende kõrvaldamiseks tehakse Saaremaa vallavalitsusele ettekirjutus.

SULEV KALLAVUS ütleb, et igaüks saab muuta oma elamise ohutumaks kõige tavalisema suitsuanduri abil.
MAANUS MASINGLääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektori Sulev Kallavuse koostatud teatises kavandatavast haldusaktist öeldakse, et Saaremaa vallavalitsus peab tagama Laimjala rahvamajas väljapääsutee valgustuse iga-aastase kontrolli. Tuleohutusülevaatusel ei olnud esitada dokumente väljapääsutee valgustuse aastase kontrolli kohta.

Vallavalitsus peab ka tagama rahvamaja evakuatsiooniustele evakuatsioonisuluste paigaldamise. Evakuatsiooniuste suluste valikul tuleb lähtuda inimeste arvust, kes võivad seda ust korraga kasutada tulekahju või muu ohu olukorras, ning oluline on, et uksed oleksid avatavad evakuatsiooni suunas igal ajal ilma abivahenditeta, millega oleks tagatud kiire ja ohutu evakuatsioon.

Samuti peab vallavalitsus tagama rahvamaja küttesüsteemi puhastamise korstnapühkija kutsetunnistust omava isiku poolt ja täiendava väljapääsutee valgustuse paigaldamise toimimisajaga vähemalt üks tund.

Tagada tuleb automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi paigaldamine, mis võimaldab hoones viibivaid inimesi tulekahju korral teavitada, ning elektripaigaldise auditi regulaarne läbiviimine.

Juhul kui ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan vallavalitsuse suhtes sunnivahendeid.

Sulev Kallavuse sõnul on erinevate kohtade põhiprobleem selles, et endale ei ole selgeks tehtud seda, mis puudutav evakuatsiooni osa. „Täna peavad olema evakuatsiooni märgistusega uksed, ehk kõik mille kohal on vastav märk peavad olema varustatud võtmeta avatava sulusega. Kahjuks on selle vastu liiga palju eksimusi,“ lausus ta.

„Meil on tööplaan, mida me igakuiselt täidame. Meie peamised prioriteedid on laste- ja hoolekandeasutused. Kui nõuded on täidetud on asi lahendantud. Paraku on jäetud tihti hooldustsüklid tegemata.“

Print Friendly, PDF & Email