Lümandas tehakse koolieelikute rühm (1)

Lümanda lasteaed avab uuel õppeaastal senise kahe rühma asemel kolm. Selle vajaduse tingib asjaolu, et praeguse seisuga on koolieelikuid järgmisel õppeaastal lasteasutuses kaheksa. 3–6-aastaseid lapsi on 15 ja sõimeealisi lapsi samuti 15.

Lasteaia direktori Elle Viira sõnul on koolieelikutele eraldi rühma moodustamine eelduseks hea koolivalmiduse tagamisele.

Print Friendly, PDF & Email