LUGEJA KÜSIB: Mängime “pakendibingot” edasi? (6)

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) pakub nii eraisikutele kui ka korteriühistutele üle-eestilist teenust pakendijäätmete kogumisel. Soovime tellida kortermajja pakendikonteineri. Kogumisvahendi rendi ja tühjenduse kulud katab TVO. Helistasin, uurisin veel tingimusi – jah tõesti, kõik on tasuta (välja arvatud konteineri paigaldus kohaliku teenusepakkuja hinnakirja alusel).

Korteriühistu koosolekul võeti otsus hääletuse teel vastu. Hurraa, oleme pääsenud “pakendibingo” mängimisest – enam ei pea mööda linna sõitma ja otsima, kas ja kus kogutud pakenditele ruumi on. Mõeldud-tehtud, nüüd tuleb teenus vaid ametlikult vormistada.

TVO kodulehel tuleb täita ankeet, kuhu ja kellele teenust soovitakse tellida. Nüüd siis selgub tõsiasi: Saaremaa valda ega Kuressaare linna seal nimekirjas ei ole!

TVO käest aru pärimisel selgub ebalev “läbirääkimised käivad,” aga kui küsin täpsemalt, et millal on lootust, võtab see vastaja nõutuks ja vihjatakse mingile kohtuasjale. Usun, et peale meie korteriühistu on veel huvilisi, kes sooviksid TVO-lt teenust tellida. Miks kohalik omavalitsus seda ei toeta?”


Katrin Koppel

AMETNIK SELGITAB

Katrin Koppel:
Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist

Oleme kogu aeg soovinud, et TVO laiendaks pakendikotiteenuse pakkumist Kuressaares. Praegu kasutab teenust paarkümmend klienti, kellega sõlmiti lepingud enam kui viis aastat tagasi. TVO ei ole seni nõustunud uusi kliente võtma. Probleemiks võis olla kehtiv jäätmehoolduseeskiri, mille kohaselt ei võinud TVO pakendikoti ja -konteineri teenuse osutamisel küsida tühisõidutasu, kui klient polnud mingil põhjusel pakendimahutit välja pannud. Muutsime seda tingimust jäätmehoolduseeskirjas ja nüüd on tühisõidutasu küsimine lubatud.

Pakendikotiteenusega alustamisel soovib TVO vähendada oma avalikke pakendipunkte, et mitte kanda topeltkulusid. See, mitu pakendipunkti võib ära kaotada, vajab veel arutamist. Oleme kokku leppinud kohtumise TVO esindajatega juuni alguses. Loodetavasti saame tingimustes kokku lepitud ja TVO alustab juba lähiajal ka Saaremaal pakendikoti- ja konteineriteenuse pakkumist.

Seni aga on Kuressaare ja endise Lääne-Saare valla elanikel võimalik kasutada pakendikoti- ja konteineriteenust väikese tasu eest, mis on korraldatud jäätmeveo lisateenus. Teenustasu on neli korda madalam kui segaolmejäätmete puhul, näiteks Kuressaares maksab 370-liitrise pakendikonteineri tühjendus 1,70 eurot, Lääne-Saare piirkonnas 1,94 eurot. Pakendeid võib oma väravast üle anda ka kilekotiga. Teenuse tellimiseks palume ühendust võtta oma prügivedajaga.

Print Friendly, PDF & Email