Jäätmete koht pole lõkkes

Vallavalitsusele, politseile ja keskkonnainspektsioonile on laekunud kevadel palju vihjeid jäätmete põletamise kohta. Prügipõletajaid märgatakse – prügi põletamisel tekkiv hais levib kaugele ja on kergesti äratuntav, sest see on hoopis erinev okste põletamisel tekkivast. Prügilõkke asukohta on suitsusamba ja haisu tõttu lihtne tuvastada. Prügi põletamist pannakse üha enam pahaks, sest puhas õhk on ühine loodusvara, mille rikkumisel tekitatakse ebaõiglaselt kahju ka teistele. Mitte keegi meist ei ela ju hermeetiliselt suletud kupli all, kus saastatud õhk vaid saastajat ennast mõjutaks.


Jäätmete – olgu selleks vanad riided, mööbel, pakendid, ehitusjäätmed, olmeprügi vm – põletamine on kahjulik nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale ja seetõttu juba ammu keelatud. Jäätmete põletamisel tekkiv saaste levib tuulega mitmete kilomeetrite taha ja kahjustab kõiki, kes saasteainetega kokku puutuvad. Muu hulgas levib niimoodi vähki tekitav dioksiin, mis sisaldub prügilõkke suitsus. Prügilõkkes tekkivad saasteained võivad lisaks vähkkasvajate tekke soodustamisele tekitada hormoonsüsteemi-, hingamis- ja kardiovaskulaarseid häireid.

Saasteained langevad maapinnale ja omastatakse juurte kaudu taimede poolt. Nii saavad prügilõkkest osa ka lastele pakutavad maasikad, herned, õunad ja ploomid ning tegemist ei ole sugugi enam puhaste ja mahedate oma aia viljadega. Prügilõkke tuhk sisaldab samuti kahjulikke aineid (arseen, kroom, kaadmium ja elavhõbe), mistõttu selle laotamisel aiamaale saastatakse muld ja seal kasvatatavad köögiviljad. Prügi põletamisel tekkivad saasteained püsivad mullas ja elusorganismides väga pikka aega, seega saavad nad meid ka pika aja jooksul kahjulikult mõjutada.

Lõkkes või koduahjus võib põletada ainult kiletamata pappi ja paberit, värvimata, lakkimata ja immutamata puitu ning puulehti ja oksi. Lõkketegemisel tuleb kinni pidada tuleohutusnõuetest ja jälgida, et lõkketoss ei häiriks naabreid. Kõik ülejäänud jäätmed tuleb üle anda oma prügivedajale, viia jäätmejaama või mõnda teise selleks ettenähtud kogumiskohta.

Jäätmete üleandmise lihtsustamiseks korraldab Saaremaa vallavalitsus juunis suurjäätmete tasuta vastuvõtmise kampaania jäätmejaamades ja kogumisringi üle kogu valla. Elektroonikajäätmete kogumisring on praegu käimas ja lähiajal saab teoks ohtlike jäätmete kogumisring. Elektroonikajäätmete kogumisring on hetkel käimas ja 26.mail toimub ohtlike jäätmete kogumisring.

Prügi põletamisest palume teatada Saaremaa vallavalitsuse telefonile 45 25 083 (tööpäevadel), e-kirja teel jarelevalveteenistus@saaremaavald.ee või keskkonnainspektsiooni ööpäevaringsele valvetelefonile 1313.

Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email