Ametikooli vilistlane saavutas õpirändekonkursil kolmanda koha

Euroopa päeval kuulutati välja üle-eestilise õpirändekonkursi võitjad. 50 nominendi seas saavutas kolmanda koha Monika Turba, kes sooritas Kuressaare ametikooli õpingute ajal välispraktika Iirimaal.

“Mis see mulle andis? Mind edutati pärast õpingute lõppu olemasoleval töökohal, sain juurde otsustusõigust ja töökohustusi ning samuti töötasu, mis oli minu jaoks eesmärk õpingute ja õpirände sooritamisel. Mulle anti pärast seda võimalus kaasa lüüa rahvusvahelistel messidel ja tegeleda ettevõtte turundusvaldkonnas tekkinud küsimustega ning minu ettepanekutest ja arvamustest peetakse lugu. Tunnen, et mul on suurem otsustusõigus ja vabadus. Õpiränne andis mulle juurde julgust ja enesekindlust,” kirjutas Monika oma kandideerimiskirjas.

Norman-Optikas töötav Monika õppis Kuressaare ametikoolis ärikorralduse spetsialisti eriala ja lõpetas kooli 2017. aastal. Sama aasta kevadel oli ta neljanädalasel välispraktikal Iirimaal Dublinis. Praktikakoht oli internetiteenuseid pakkuv Connect.ie. Praktikat rahastas Euroopa Liidu haridusprogramm Erasmus+.

Sel õppeaastal osales Erasmus+ välispraktikatel 60 Kuressaare ametikooli õpilast, õpetajat ja värsket vilistlast.

Print Friendly, PDF & Email