Koht, kus igal lapsel on hea õppida. Ja elada (1)

“Kallemäe kooli tegevuse põhimõte on: kõik lapse heaks ja lapsest lähtuvalt. Seda kinnitab ka koolile omistatud EQUASS-i kvaliteedimärk,” kirjutab saarlane Maris Rattasepp, Tartu ülikooli eripedagoogika ja logopeedia eriala magistrant.

Me kõik oleme erinevad – ilmselt teavad seda käibefraasi kõik lugejad. Ning meil kõigil on õigus elada, õppida ja teha tööd just niimoodi, nagu me suudame ja meie võimed lubavad.

Niisamuti nagu meie, täiskasvanud, on erinevad ka meie lapsed – ühed on pikemad, teised lühemad, blondid-brünetid jne. Samamoodi erineme me üksteisest võimete (nii vaimsete kui ka füüsiliste) poolest. Kellele jääb hästi luuletus pähe, kel tuleb jälle laulmine hästi välja, kes jookseb klassist kõige kiiremini, kes lahendab aga väga hästi matemaatikaülesandeid. See ongi tore, erinevus rikastab meie maailma.

Hea õpikeskkond

Enamik lapsi suudab õppida suures klassikollektiivis, jälgida ja järgida õpetajat ning saada parimat, mis koolist võtta on. On siiski ka teistsuguseid lapsi – neid, kel õppimine teistega koos ei taha välja tulla. On neid, kellele kohe üldse ei meeldi, kui tal pole omaette nurka, kuhu maailma eest vahel peitu minna.

On ka neid, kel õppimine hästi välja tuleb, kuid kes kaaslastega pidevalt tülli lähevad. Neid viimaseid lapsi on ühiskonda mingil põhjusel aina rohkem juurde tulnud. Ma ei tea täpselt, kui palju on neid elanikkonnast statistiliselt, aga nende nimel ma kirjutangi.

Ka nemad tahavad õppida ja tunda, et kuuluvad kuhugi. Ka nemad tahavad jõulupeo näidendis esineda (mis sellest, et vahel ununeb tekst või laul ei taha hästi meelde jääda). Ka nemad on meie ühiskonna liikmed… Ja tõele au andes on meil kõigil palju parem elada, kui sellised lapsed end koolis hästi tunnevad ning kui neist kasvavad oma eluga toime tulevad täiskasvanud.

Siis ei ole neil põhjust muutuda kogu ühiskonna suhtes kibestunuks ja vaenulikuks. Nad suudavad end ära elatada ega nõua ühiskonnalt enda ülalpidamist. Selleks aga on vaja neile sobivat õpi- ja kasvukeskkonda ning nende toetamiseks on vaja tuge.

Selline koht, kus seda kõike on võimalik lapsele pakkuda, on meil Saaremaal täitsa olemas, paljud inimesed lihtsalt ei tea seda. See koht on Kallemäe kool. Siin õpivad ja elavad lapsed, kel läheb võib-olla natuke rohkem aega, et lugemine-kirjutamine ja arvutamine selgeks saada. Need lapsed on aga südamlikud, distsiplineeritud ja oskavad märgata teist inimest enda kõrval.

Tuleb tänada Eesti riiki, kelle toel see suurepärane õpikeskkond loodud on – lastel on oma majas täismõõtmetes võimla, savivoolimise töökoda, ujula, õuesõppe klass, korralik staadion, pallimänguplatsid õues, suurepärased võimalused söögitegemise, kangakudumise ja puutööga tegelemiseks.

Lastele, kes elavad kaugemal ega saa igal õhtul koju sõita, on olemas ilus õpilaskodu. Kuigi viimasest remondist on pea kümme aastat juba möödas, on lapsed osanud seda hoonet hoida – siin on kõik puhas ja korras.

Kui osa lasteasutusi on läinud seda teed, et koolitoit ostetakse teenusepakkujatelt sisse, siis Kallemäe koolil on oma laste toitlustamiseks söökla, kus pakutakse tervislikke ja maitsvaid toite. Laste seas viidi läbi uuring, mis neile maitseb ja mida nad süüa tahaksid. Nende arvamuste põhjal koostati menüü, mida pidevalt täiendatakse.

Ning veel – kõik lapsed, kes seda soovivad, võetakse igal hommikul Kuressaarest bussi peale ja tuuakse igal õhtul Kuressaarde tagasi. Ja seda kõike täiesti tasuta!

Kallemäe kooli töötajad on harjunud lastega, kel läheb õppimiseks pisut kauem aega, ning nad on kannatlikud ja toetavad. Klassides õpib keskmiselt kaheksa last, mis loob suurepärased võimalused selleks, et õpetaja jõuab päriselt iga lapseni ja annab igale lapsele just talle jõukohased õpiülesanded.

Samuti jagub neil õpetajatel pärast tunde veel jõudu ja tahtmist pakkuda lastele võimalust tegeleda näitlemise, sõnakunsti, puutöö, loovtantsu ja isegi psühholoogiaga.

Lisaks viiakse lapsed põnevatesse paikadesse Saaremaal ja ka mandril. See kõik on lapsevanemale suures osas tasuta.

Lastele, kes tunnevad, et mingi asi ajab ikka nii närvi, et silme eest võtab mustaks, on loodud Heade Mõtete tuba, kus saab rahulikult kott-toolis istuda, muusikat kuulata ja oma mõtteid mõelda.

Olemas kõik spetsialistid

Ajal, mil kogu meie riigis valitseb logopeedide, psühholoogide, füsioterapeutide ja sotsiaalpedagoogide põud, on kõik nimetatud spetsialistid Kallemäe koolis olemas ja teevad lastega iga päev tööd. Lisaks õpib koolis palju lapsi, kes vajavad ka rehabilitatsiooniteenuseid.

Kui tavaliselt tuleb lapsevanemal võtta töölt vaba aega ja sõita kuhugi kaugemale ning laps isiklikult rehabilitatsiooniteenusele viia, siis Kallemäel saavad lapsed pärast tunde kõik oma vajalikud teenused kätte kooli ruumides.

Kallemäe kooli tegevuse põhimõte on: kõik lapse heaks ja lapsest lähtuvalt, seda kinnitab ka koolile omistatud EQUASS-i kvaliteedimärk.

Kuna elu on pidevas muutumises, siis ootab ka Kallemäe kooli lähiaastail üleandmine Saaremaa vallale.

Loodame, et see avardab veelgi võimalusi erinevate laste arengu toetamiseks. Ja kuigi ei ole ehk kõige mugavam tunnistada, et minu laps õpib just selles koolis, siis lapsevanema jaoks on ju kõige olulisem, et laps tahab koolis käia ja et tal on seal hea olla.

Seega, pered, kelle laps vajab erilist hoolitsust ja tuge õppimisel, tulge ise Kallemäe kooli uudistama, õpetajatega vestlema ja võib-olla leiategi oma lapsele parima koha õppimiseks ja elamiseks.


KOMMENTAAR

Eve Muul,
lapsevanem Kuressaarest:

“Kui minu poeg kooliteed alustas, oli meie pere väga õnnelik, et saime linna suurde kooli koha. Kahjuks selgus aga paari aasta jooksul, et suurem keskkond ei ole talle kuidagi aktsepteeritav.

Õnneks saime abi Saaremaa Rajaleidja toredalt meeskonnalt. Kui sealt pakuti välja minna tutvuma Kallemäe kooliga, olin algul väga skeptiline ja võtsin seda üsna vastumeelse ideena. Pärast külaskäiku kooli ja tutvumist personaliga muutus minu suhtumine kohe. Kõik, mis pakuti ja tutvustati, oli lihtsalt nii ideaalne, ja ma ei suutnud mõista, et kuidas me enne sinna teed polnud leidnud. Kallemäe koolis saab lisaks vajalikule haridusele kätte rehabilitatsiooniplaaniga määratud tugiteenused. Ei pea last pärast kooli logopeedide ja eripedagoogide vahet jooksutama.

Praeguseks on meil Kallemäe koolikogemust juba üle kolme aasta ja nii mina lapsevanemana kui ka poeg oleme ülimalt õnnelikud ja rahul. Lapsel puudub igasugune koolistress. Ta saab oma õpingutega väga hästi hakkama ja üllatab oma saavutustega nii ennast kui ka mind.

Minul kui erivajadusega lapse lapsevanemal on kindel soov ja palve meie vallavalitsusele, et võimaldage meie lastele säilitada nende turvaline ja stabiilne keskkond juba armsaks saanud kooli näol nii, nagu see seni toiminud on.”

Print Friendly, PDF & Email