Talunikud saavad miljoni (1)

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse meetme “Investeeringud materiaalsesse varasse” viiendas taotlusvoorus kiideti heaks 15 Saaremaa põllumajandustootja taotlused 983 737 euro ulatuses.

Kui möödunud aasta taotlusvoorus jagati toetust kolme lauda ehitamiseks, siis seekord saab laudaehituseks toetust vaid Jurna talu. Toomas Haameri juhitud ettevõte saab enam kui 400-pealise vabapidamisega noorloomalauda ehitamiseks 341 402 eurot toetust.

193 898 euro suuruse toetusega võib arvestada Ain Sülla juhitud OÜ Demo Farm lutserni ümbertöötlemise tehase tooraine laohoone ehitamiseks Metskülasse. Masinapargi ja põlluharimistehnika uuendamisel saavad PRIA toetust kasutada Artur Laul (97 142 eurot), Pihtla Hobusekasvatus (85 232), Riido talu (50 583) ja OÜ Ranna-Villa (40 780).

Sandla Karjamõis OÜ ehitab aga 62 088 euro suuruse toetuse abiga heinaküüni.

Lisaks kiideti heaks järgmiste põllumeeste taotlused: Pöide maaviljeluse ühistu (22 455 eurot), Kaljo Tuulingu Toompuu talu (20 250), Vatsliku talu (19 548), Lello talu (18 650) ja OÜ Karjatark (16 780). Eekri J. V. talu saab 7902 eurot, OÜ Valjala Seemnekeskus 3560 eurot ja Lausi-Aru talu 3464 eurot.

Aprilli lõpus määras PRIA 166 ettevõtjale kokku 22 473 270 eurot põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust, mis makstakse taotlejale välja siis, kui ta oma projekti ellu viib ja selle kohta dokumendid esitab. Kõige rohkem sooviti toetuse abil soetada põllumajanduses vajaminevaid mitmesuguseid mobiilseid masinaid ja seadmeid, need moodustasid kokku ligi kaks kolmandikku taotletud objektidest.

Eelmisel aastal sai sama meetme alt toetust 14 Saaremaa põllumeest kokku ligi 1,7 miljoni euro ulatuses.

Print Friendly, PDF & Email