Kodude kohandamiseks üle 300 000 euro

Maist hakkas Saaremaa vallavalitsus vastu võtma taotlusi puuetega inimeste kodude kohandamiseks, mille tarvis on vallale viie aasta peale ette nähtud ligi 280 000 eurot toetusraha, millele lisandub valla omaosalus. Sotsiaalministeeriumi andmeil elab puuetega inimesi Saaremaa vallas 4757.

“Sellest arvust tulenevalt on Saaremaa valla võimalikuks toetussummaks määratud kogu toetusperioodi ehk aastate 2018–2023 peale kokku 278 057 eurot. See summa jagatakse vastavalt kohanduste sisule ja arvule,” selgitas Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Piret Pihel.

Piheli sõnul võimaldab toetussumma suure hulga inimeste kodud nende erivajadusest lähtudes sobivaks kohandada.

“Plaanime kohandada võimalikult palju kodusid, ent kõik sõltub sellest, kui palju taotlusi tuleb ja kui paljudele raha jätkub,” lausus Pihel. “Kui kavas on suuremad ja keerulisemad kodukohandused, mille jaoks ei jõua inimesed nii kiiresti hinnapakkumisi võtta, pole hullu midagi – siis saab raha taotleda järgmisel või ülejärgmisel aastal.”

Iga kohanduse puhul on paika pandud piirmäärad, mille ulatuses seda tegevust toetada saab. “Näiteks kui muuta WC ja duširuum üheks ruumiks, on selle töö ühikuhinnaks määratud 4195 eurot,” selgitas Pihel. “Sellest summast makstakse toetusena 85% ehk 3565,75 eurot, omavalitsus panustab aga 15% ehk 629,25 eurot.”

Maksimumsumma, mida tõstuki paigaldamiseks taotleda saab, on veidi üle 7000 euro. Toetust sooviv inimene peab vallavalitsusele esitama taotluse projektis osalemiseks ja vähemalt ühe hinnapakkumise vajaliku kohanduse kohta.

Seda, kas taotlus kodu kohandamiseks vastab inimese erivajadusele ja esitatud hinnapakkumisele, tulevad kohapeale hindama vallavalitsuse ehitusosakonna spetsialist ja sotsiaaltööspetsialist. Arved tasub kohanduse saaja nimel otse ettevõtjale omavalitsus.

Igal aastal toimub üks taotlusvoor. Tänavu kevadel võtab Saaremaa vallavalitsus inimestelt taotlusi vastu 2.–11. maini, koondprojekti toetuse saamiseks koostab vald 15. juuniks.

Print Friendly, PDF & Email