Päikesepoisid vajavad tegevusjuhendajat

Saaremaa suurim, Sõmeral asuv hooldekodu otsib oma töökasse kollektiivi tegevusjuhendajat, kes ei pelgaks erivajadusega inimesi, oleks motiveeritud, kannatlik ja tolerantne.

TEGEVUSES: Terje Hanson (paremal) juhendab parasjagu käsitöö tegemisel Silvi Salongi.
MAANUS MASINGSõmera Kodu juhataja Terje Hansoni sõnul on neil praegu tööl 93 tegevusjuhendajat ja siin hooldekodus elab 318 klienti. “See on teada, et paari aasta pärast ootab Sõmera Kodu ees sulgemine ning praegu toimub töötajate normaalne liikumine. Osa läheb pensionile, nooremad leiavad uusi väljakutseid, aga me ikka ootame oma kollektiivi uusi inimesi,” rääkis Hanson. Igal tegevusjuhendajal on 3–4 klienti, kellele ta on tugiisikuks. Tugiisik tegeleb näiteks kliendile vajalike ostudega, kannab hoolt tema välimuse, riietuse eest, suhtleb kliendi perekonna või eestkostjaga.

Toetab, suunab ja arendab

Tegevusjuhendaja ülesannete hulka kuulub hooldekodu klientide juhendamine ja abistamine igapäevastes toimetustes, mille hulka kuuluvad ka hooldus- ja hügieenitoimingud. Samuti tuleb tegevusjuhendajal planeerida huvitegevusi ja õpetada töölaadseid eesmärgipõhiseid tegevusi, mille käigus hoitakse kliente aktiivsetena ning tagatakse nende maksimaalne iseseisvus, heaolu ja elukvaliteet. Klienditöö tuleb arvutis dokumenteerida ja suhelda ka hooldatava lähedaste või eestkostjatega ning tagada omalt poolt sõbralik ja turvaline keskkond.

Sõmera Kodu juhataja sõnul on tegemist meeskonnatööga, kuhu on kaasatud ka teised spetsialistid. “See ei saa olla niisugune töö, kus inimene on võtnud hoiaku, et mina nüüd üksi teen, sest siin taga on palju suhtlemist. Näiteks on tööl ka rehabilitatsioonimeeskond, meditsiiniõde ja perearst,” selgitas ta. Tegevusjuhendaja aitab kaasa kliendi sotsiaalsete oskuste arendamisele, toetab teda emotsionaalselt, õpetab käitumisnorme, aitab arendada, säilitada ja toetada inimese enda tegevusvõimet.

Juhendaja peab jälgima hooldatava terviseseisundit, teda motiveerima ja kaasama erinevatesse tegevustesse, vajadusel juhendama abivahendite kasutamisel või igapäevatoimingutes.

Tegevusjuhendajaks sobib inimene, kes on empaatiline, hea suhtleja ja kiire kohanemisvõimega ning tuleb hästi toime vastutuse ja pingega. Samuti peab tegevusjuhendaja olema kohusetundlik, järjepidev, kannatlik ja aktiivne, vajalik on enesekehtestamisoskus ja tolerantsus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus erivajadustega inimestega või hooldustöötajana, eesti keele oskus ja algtasemel arvutioskus.

Tähtis on motivatsioon

“Me ootame inimest, kes on eelkõige hea suhtleja, ning oluline on see, et ta ei tohiks karta ega peljata erivajadusega inimest, kes on oma olemuselt pisut teistmoodi. Tuleb olla avatud ja ei tohi karta, ääretult tähtis on tahe teha tööd just erivajadusega inimesega,” rõhutas juhataja. Tema sõnul ei ole motiveeritud inimese puhul isegi oluline, kas on olemas vastav töökogemus või koolitus. “Ma arvan, et kui inimesel on olemas tahe, siis ei ole takistuseks ka see, kui vastavat väljaõpet ei ole,” märkis Terje Hanson.

Sõmera Kodu juhataja sõnul on peagi lootust ka paremale bussiliiklusele. Ta lisas, et praegu sõidab Sõmera buss igal nädalavahetusel ja olemas on kokkulepped Aavo Kaimeri bussifirmaga, kes korraldab igapäevast transporti Sõmera ja Kuressaare vahet.


Mida peaks teadma?

Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridustaset tõendav dokument ning ei tohi olla kehtivat kriminaalkaristust. Töö toimub graafikujärgselt osalise või täiskoormusega päevastes ja öistes 12-tunnistes vahetustes. Kohapeal saab täienduskoolitusi ja väljaõpet, töötajat ümbritseb toetav meeskond. Lisaks võimaldatakse seitse päeva lisapuhkust ja vahvaid kogupereüritusi.

Tegevusjuhendajaks saab kandideerida CV-keskuse ja töötukassa kaudu või e-posti aadressil varbamine@hoolekandeteenused.ee märgusõnaga “Sõmera TJ”. Lisainfot saab tööpäeviti Terje Hansonilt.

Print Friendly, PDF & Email