Saaremaa vallavalitsuse istungite ülevaade

Vallavalitsuse 24. aprilli istungil otsustati:

• Anda luba Eesti noorte rannavolle karikavõistluste IV etapi korraldamiseks.
• Anda välja Saaremaa Spordikooli põhimäärus.
• Kinnitada erahuvikoolidele ja eraspordiklubidele toetuste määramise komisjoni koosseis.
• Kinnitada endise Lääne-Saare valla territooriumil makstava sporditoetuse taotlemise tähtajaks 15.05.
• Sõlmida linnarajatise tasuta kasutamise leping Fresh Kohvik OÜ ja Mosaiik Grupp OÜ-ga.
• Nimetada esindaja korteriühistu üldkoosolekule (korteriühistu Pärsama).
• Korraldada riigihanked “Kruusateede remont ning mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal” ja “Mustkatete ühekordne pindamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal”.
• Väljastada teenindajakaart taksoteenuse osutamiseks.
• Anda üürile tööandja eluruum (Kärla, Tiigi 6-4).
• Anda nõusolek lapsendamiseks.
• Kinnitada Saaremaa valla 2018. aasta hankeplaan.
• Garanteerida MTÜ Lümanda Sadamad projekti “Atla sadamahoone rekonstrueerimine” omaosalus.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Muuta vallavalitsuse 13.03.2018. a korraldust nr 2-3/207.
• Kinnitada lihthanke “Kiire internetiühenduse ja raadiosidevõimekuse rajamine Abruka saarele” tulemused ja tunnistada edukaks AS-i Connecto Eesti pakkumus.

Vallavalitsuse 2. mai istungil otsustati:

• Anda luba MTÜ-le Fän Clab ja Kuressaare avatud noortekeskusele Noortejaam projektlaagrite korraldamiseks.
• Kinnitada Lümanda kultuurimaja struktuur.
• Eraldada erahuvikoolide ja eraspordiklubide toetuseks 39 907 eurot.
• Kooskõlastada Orissaare lasteaia Päikesekiir sisehindamise aruanne.
• Kuulutada välja Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna võistlus.
• Anda luba Kuressaare tänavafestivali, Karja Pagariäri 25. tegutsemisaasta ürituse, AQVA spaa sünnipäevatuuri ja STÜ jaanilaada korraldamiseks.
• Määrata Kihelkonna rahvamaja juhataja ülesannete täitjaks Eveli Ait.
• Kuulutada välja Kärla põhikooli direktori ja Salme põhikooli direktori konkurss.
• Eraldada kokku 38 000 eurot Saaremaa sakraalhoonete arhitektuuri ja kunstimälestiste haldamiseks ja hooldamiseks.
• Eraldada Eesti meestelaulu seltsi juubeliüritusteks 10 000 eurot ja Argentiina tango algkursuse korraldamiseks Pöidel 100 eurot.
• Kinnitada valla munitsipaalharidusasutuste õppekoha 2018. aasta tegevuskulu arvestuslik maksumus.
• Sõlmida linnarajatise tasuta kasutamise leping OÜ-ga Classic Kohvik, OÜ-ga Nimetu Kuressaare ja Seelight OÜ-ga.
• Korraldada riigihange “Kütuse ostmine”.
• Anda rendile ruumid Salmel Sõrve mnt 3 ja üürile munitsipaalkorterid Kuressaares (Kihelkonna mnt 1-1, Tallinna 83-9, Tallinna 83-12, Tallinna 83-14).
• Anda välja korraldused seoses hoolduse seadmisega.
• Pikendada vaide läbivaatamise tähtaega.
• Anda asjaajamiseks volitused valla eeskostespetsialistile.
• Moodustada kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) hindamiskomisjon.
• Toetada MTÜ Jööri Küla Selts tegevust 150 euroga ja MTÜ Tagavere Optimistid projektitegevust 1936,40 euroga.
• Anda nõusolek erinevate maakorralduslike toimingute tegemiseks.
• Kuulutada välja konkurss “Värv Kuressaare majal”.
• Kuulutada välja konkurss arhitekti ametikohale.
• Kinnitada lihthanke “Kuressaare Pargi Lasteaia ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus” tulemused ja tunnistada edukaks ühispakkuja Keskkonnaprojekt OÜ ja Sirkel&Mall OÜ pakkumus.
• Lõpetada lihthanke “Orissaare Gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd” menetlus ja korraldada riigihange.
• Anda nõusolek korralduses loetletud maa riigi omandisse jätmiseks.
• Võtta vastu Kuressaares Merikotka tn 1 detailplaneering.
• Sõlmida ühispakkujaga Tesman Ehitus OÜ, Level AS, Tesman AS ja ÖSEL PROJEKT OÜ riigihanke “Kuressaare Pargi Lasteaia projekteerimis- ja ehitustööd” hankeleping.
• Maksta toetust Kuressaare linna teenetemärgi omanikele.
• Suunata vallavolikogu istungile 2017. majandusaasta aruande kinnitamise eelnõud (Kihelkonna, Mustjala, Pihtla, Salme, Torgu, Valjala).

Print Friendly, PDF & Email