Milliseid jäätmeid viia otse jäätmejaama?

Kuhu viia need jäätmed, mida jäätmevedaja mul kodu juurest regulaarselt ära ei vii? Mida teha vana mööbliga, ehitusjäätmetega, kasutuskõlbmatu elektroonikaga, vanade rehvide ja ohtlike jäätmetega?

Kõiki neid jäätmeid saab viia jäätmejaama. Saaremaa vallas on neid kaks – Maasi jäätmejaam Orissaare külje all ja Kudjape jäätmejaam. Mõlemasse jäätmejaama võivad oma jäätmeid viia kõik elanikud ja ettevõtted, olenemata elu- või asukohast.

Mida võetakse vastu tasuta?

Tasuta võetakse elanikelt aastaringselt vastu paberit ja kartongi, päevavalguslampe, kuni 8 autorehvi, patareisid ja akusid, komplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid ning vanametalli. Saaremaa valla elanikelt võetakse piiratud koguses tasuta vastu ka ohtlikke jäätmeid, näiteks värvijäätmeid, vanaõli ja pestitsiide. Koguste piirangud on toodud valla veebilehel ja kehtivad ühe majapidamise kohta, olenemata sellest, kummas jäätmejaamas jäätmed üle antakse.

Jäätmejaama tuleb viia ka need tasu eest vastuvõetavad jäätmed, mille liigiti kogumine on kohustuslik ja mida segaolmejäätmete konteinerisse panna ei tohi. Need on eelkõige plastik, lehtklaas, vanad rõivad, suurjäätmed ja biojäätmed (kui neid pole võimalik oma kinnistul komposteerida).

Kuidas toimida jäätmejaamas

Kudjape jäätmejaamas saab tasuda nii sularahas kui ka pangakaardiga, Maasi jäätmejaamas sularahas või vajadusel ülekandega.

Pea meeles!

Jäätmejaama minnes tasub jäätmed alati eelnevalt sorteerida, sest siis on nende üleandmine odavam. Kindlasti ei tohi muud jäätmed sisaldada ohtlikke jäätmeid, kuna sel juhul rakendatakse kõrgemat vastuvõtutasu kogu koormale või keeldutakse vastuvõtust.

Jäätmejaama viidud ohtlikud jäätmed peavad olema sorteeritud, võimalusel originaalpakendis ja lekkekindlalt suletud. Ohtlikke jäätmeid omavahel segada ei tohi.

Kudjape jäätmejaam asub Kudjape alevikus Pähklimetsa tee 13, avatud E–R 8–18 ja L 10–15, infotelefon 45 28 090, hinnakiri www.kudjapejaatmejaam.ee.

Maasi jäätmejaam asub Mäekülas, avatud E, K 9–17 ja L 9–17, infotelefon 53 264 525, hinnakiri http://www.saaremaavald.ee/jaatmemajandus.

Katrin Koppel,
jäätmete peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email