Saaremaa vald lahkub kahest välisorganisatsioonist

Saaremaa vald astub välja Rahvusvahelisest Omavalitsuste Keskkonnaorganisatsioonist (KIMO) ja Läänemere Linnade Liidust, millest esimese tegevus on lõppenud ja teise puhul liikmeks olemine muutunud ebavajalikuks.

Kuressaare astus KIMO liikmeks 2007, kuid 2014. aastal lõpetas organisatsioon tegevuse Läänemere piirkonnas, mistõttu Saaremaa valla jätkamine seal pole otstarbekas ja tuli vormistada ametlik väljaastumise otsus. Läänemere Linnade Liidu liige oli Kuressaare 1993. aastast.

Vallavolikogu kinnitas oma eilse otsusega nimetatud ühendustest lahkumise. Sama otsusega kinnitati jätkamist Läänemere Saarte Koostöövõrgustiku (B7) tegevuses.

Saaremaa kuulub võrgustikku 2014. aastast ja esindajaks oli varem Saare maavalitsus. Liikmemaks tuleb rahandusministeeriumilt ja on aastas 1200 eurot.

Print Friendly, PDF & Email