Päästjad kontrollivad kortermaju (1)

Päästeamet korraldab 7.–11. maini kontrollikampaania, mille eesmärk on vaadata üle korteriühistute tuleohutus ja evakuatsiooniteede läbitavus. Iga piirkonna inspektorid valivad kontrollitavad majad ise välja ja võtavad ühistutega eelnevalt ühendust.

See on päästeameti teine kontrollkäik kortermajadesse sel aastal. Jaanuaris tehtud kontrollkäigud näitasid, et kõige suuremaks probleemiks on kortermajade trepikodades hoitavad esemed, mis on ohtlikud ja vastuolus tuleohutusnõuetega. Puudustega kortermaju oli talvise reidi ajal 72%, millest 95 korral alustati ka haldusmenetlust.

Print Friendly, PDF & Email