VASTULAUSE: Väited koolide sulgemise kohta on eksitavad (8)

Nagu tänases, 27. aprilli lehes märkisin (“Saaremaa vallal on pea 100 allasutust“, SH 27.04), on ühinemislepinguga kokku lepitud, et põhiharidusasutuste võrk säilitatakse senisel kujul vähemalt 2020/2021. õppeaastani ja edasise osas ei ole praegu mitte ühtegi otsust tehtud, mis annaks alust arvata, et põhiha­ridusasutuste võrku on plaanis muutma hakata.

Kindel seisukoht on see, et kui mingis piirkonnas on kooli vaja, siis isegi juhul, kui tegemist on väikese kooliga, tuleb selle säilimist igati toetada. Seega on ajakirjaniku väide, et “siiski võib arvata, et pärast 2021. aastat peab Saaremaal uksed sulgema nii mõnigi kool” viitega Kaali ja Kihelkonna koolile kahjuks eksitav, tekitades kohalikes elanikes segadust ja pahameelt. Näiteks õpib sel õppeaastal Kaali kooli 1. klassis neli õpilast, kuid uueks õppeaastaks on avaldusi esitatud juba kaheksa.

Kaali puhul tuleb selgitada ka seda, et ehkki 2018. aasta eelarves on asutusele Kaali kool 317 586 eurot, jaguneb see summa lasteaia ja kooli vahel, lisaks hoone ja territooriumiga seotud üldised kulud. Seega pole õige artiklis tehtud arvutus, et ligi 318 000 eurot annab 16 õpilase puhul tulemuseks 19 849 eurot ühe õpilase kohta aastas.

Praegu on koostamisel Saaremaa valla arengukava ja ühe sisendina on nähtud seda, et nimetatud piirkondades on kool ka aastal 2030.

Madis Kallas,
Saaremaa vallavanem

Print Friendly, PDF & Email