Õed ja vennad samasse kooli ei mahtunud (40)

Kuna Kuressaare gümnaasiumis kõigile 1. klassidesse soovijatele kohti ei jätku, pani vallavalitsus osa lastest teiste koolide nimekirja. See pahandab aga lapsevanemaid, kes eelistatud koolikohast ilma jäid.

EI MAHTUNUD: Raivo Peetersi sõnul peab vallavalitsus lähtuma kehtivatest seadustest ning seepärast küsitigi lapsevanemalt kooli suhtes ka teist eelistust.
MAANUS MASING“Mina ei ole vallavalitsuse otsusega rahul,” ütles Tiina (lapsevanemate nimed on nende palvel muudetud – toim), kelle tütar õpib KG-s ja kes soovis ka poega samasse kooli panna. “E-posti lugedes sain aga teada, et mu laps on pandud hoopis Vanalinna kooli,” lausus Tiina. Tema tuttaval on sama mure.

Tiina sõnul on KG perele elukohajärgselt kõige lähemal asuv kool, Vanalinna kool aga kaugeim. “Kuna elan maal, kas pean siis hakkama laste vedamiseks kahe kooli vahet sõitma?” küsis Tiina.
Teisi eelistusi peale KG Tiina oma lapse 1. klassi panekuks täidetud avaldusse ei märkinud.

Tiina ei kavatse ametnike tehtud valikuga leppida ja loodab pojale saada koha siiski KG-s.

Ka Kristi sai oma pahameeleks teada, et poeg on pandud KG asemel Vanalinna kooli õpilaste nimekirja. “Kas vald tõesti koostab nimekirja nii, nagu heaks arvab, võtmata arvesse, millises koolis lapse vend õpib?” küsis ta.

Kristi sõnul märkis ta avaldusele teiseks valikuks küll Vanalinna kooli, ent oli sunnitud seda tegema – muidu polnud tal võimalik avaldust ära saata.

“Ma ei uskunud, et mu laps Vanalinna kooli nimekirja pannakse, sest varem oli ju eelis see, et vend või õde kuskil juba ees õppis,” rääkis ta.

Vallast aru pärinud, sai Kristi vastuseks, et otsuse tegemisel võeti aluseks lapse registrijärgne elukoht. “Kui lapse sünd registreeritakse, saab ta ametliku elukoha automaatselt, ema elukoha järgi,” tähendas Kristi. “Mu mehe vend, kes KG lähedal elab, ütles, et registreerigu me kasvõi kõik end tema aadressile. Võib-olla oleksimegi pidanud seda tegema.”

Vallast teatati vastuseks Kristi küsimusele, kas lapsele oleks ehk siiski võimalik saada koht KG-s, et see juhtub vaid juhul, kui keegi teine kohast ära ütleb.

“Kuna Kuressaare gümnaasiumisse soovis 36 last rohkem, kui võimalik vastu võtta, siis kõik soovijad KG-sse ei pääsenud,” tõdes Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Raivo Peeters.

16 KG nimekirjast väljajäänud last saavad koha Vanalinna koolis, 15 last Saaremaa ühisgümnaasiumis ja üks laps Leisi keskkoolis.

Raivo Peetersi sõnul peab vald lähtuma seadustest ning seepärast küsitigi lapsevanemalt kooli suhtes teist eelistust. “Esimese eelistuse mitterahuldamise korral suunatigi laps teise eelistusega kooli,” tähendas Peeters.

Valla palvele suurendada KG esimeste klasside täitumust seadusega fikseeritud 24 lapselt 26-ni, vastas KG hoolekogu eitavalt. “Kuna KG on niigi suures ruumikitsikuses, ei ole lisaklassi avamine seal võimalik,” tõdes Peeters.

Kuigi KG märkis oma esimeseks eelistuseks 108 lapsevanemat, on selle kolmes 1. klassis kohti vaid 72 lapsele. SÜG-i, kus 72 kohta, oli soovijaid 55 ja 48 kohaga Vanalinna kooli 30.

Vallas esitati 1. klassi astumiseks 319 avaldust, neist 193 Kuressaare koolidesse. Üks linnakooli kohta soovinud laps sai koolikohustuse täitmise osas pikendust ning üks läheb Leisi. “Need lapsed, kellele vanemad soovisid kohta maakoolis, said kõik koha esimese eelistuse järgi.”

Peetersi sõnul lähtus vald laste jagamisel linna koolide vahel põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses märgitud kriteeriumidest ning vallavalitsuse määrusest elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimuste ja korra kohta.

Viimase järgi lähtutakse elukohajärgse kooli määramisel õpilaskohtade arvust ja õpilase rahvastikuregistris fikseeritud elukohast, arvestades elukoha lähedust koolile, pere teiste laste õppimist samas koolis, lapsevanema töötamist samas koolis ning võimalusel vanema soove.

Print Friendly, PDF & Email