Mõelgem kastist välja (7)

Katrin Kalle

“Eesmärk pole kunagi olnud värvida puid lihtsalt puude värvimise pärast – ja ammugi mitte sadat puud –, vaid leida alternatiivseid lahendusi, kuidas edastada oma kodukoha pärandit, probleeme ja tulevikusuundi nii kohalikele kui ka külalistele,” kirjutab “Saaremaa 100 värvilist puud” toimkonna nimel Katrin Kalle.

Maailmas on palju mõtteid ja ideid. Osa neist öeldakse välja, osa jäetakse enda teada. Osa väljaöeldud ideedest kõnetab ümbritsevaid inimesi, osa jätab ükskõikseks. Osa ideid muutub ajas, osa jõuab tulemuseni, osa ei jõua seda kunagi.

Meie väljapakutud idee “kurikuulsa” pealkirja all “Saaremaa 100 värvilist puud” kõnetas paljusid. Nii heas kui ka halvas. Paljud inimesed on saanud oma arvamust avaldada sotsiaalmeedias ja leheveergudel, vähesed on pöördunud otse meie poole. Tõlgendusi algatusele oli seinast seina.

Õnneks liidab kõiki kaasarääkijaid sama asi – hoolimine Saaremaast kui terviklikust elukeskkonnast.

Tasakaalus tervik

Tervikliku elukeskkonna all peame meie silmas tasakaalus tervikut, kus ühtemoodi mõistlikult saavad hakkama nii inimesed kui ka loomad, nii linnud kui ka samblikud. Ja inimesed omavahel…

Kuidas aga inimesed siin omavahel hakkama saavad, kui hästi me oma kodukohta, oma saart tunneme? Kui hästi me kogukonnana toimime, millised väärtused ja suunad on meil tulevikuks? Kuidas me neid väärtusi endile ja teistele sõnastame? Ja kuidas me neid välja laseme paista?

Ilmselgelt ei peaks Saaremaa kuvand olema üksnes paar värvilist puud. Meil on kahju, kui meie ettevõtmisest on selline mulje jäänud. Saaremaa on palju-palju enamat. Puhas loodus, kadakad ja heinamaa… Need on väärtused ja kujundid, mis ühelt poolt on muutunud juba klišeeks, aga mis kindlasti on ka meie vaieldamatud trumbid. Ja seda kõike tuleb hoida ja kaitsta. Siinkohal vist liiga palju eriarvamusi ei ole.

“Saaremaa 100 värvilist puud” mõte sai tõepoolest alguse Heiki Hanso poolt juba värvitud “roosast puust”. Nägime võimalust anda sarnaste ettevõtmiste kaudu kogukondadele võimalus jutustada just selle piirkonna lugu, pöörata tähelepanu konkreetselt nende piirkonna eripäradele või spetsiifilistele probleemidele, aga ka juba tehtule ja saavutatule, mille üle saaksime kõik koos uhked olla. Et ka kogukondadel endil tekiks põhjust mõtiskleda korraks ehk rohkemgi, mis on just nende piirkonnas esiletõstmist väärivat. Ja mitte ainult turistide jaoks. Ka kohalike elanike endi jaoks.

Viimaste nädalate diskussioonides on uuesti avaldatud nn roosa puu tegemise lugu, mis oli selle mõte ja mida see sümboliseerib. Kui paljud meist sellest enne teadsid? Kus oleks võimalik selle kohta lugeda möödasõitjatel, kui küsimus tekib? Meie pakkusime võimaluse koondada Navicupis infot, just nende eriliste kohtade ja kogukondade (tausta)lugude kohta, et tekiks üks alternatiiv Saaremaale “klassikalisele” turismikaardile. Ilma tausta teadmata on ka Ratla roosa puu lihtsalt üks roosa puu.

Projekti eesmärk pole kunagi olnud värvida puid lihtsalt puude värvimise pärast – ja ammugi mitte sadat puud –, vaid ärgitada inimesi mõtlema “kastist välja”, leidma alternatiivseid lahendusi, kuidas edastada oma kodukoha pärandit, probleeme ja tulevikusuundi nii kohalikele kui ka külalistele. Ning teha seda viisil, mis püüab mööduja pilku ega jäta teda ükskõikseks, vaid paneb kaasa mõtlema.

Olgem julged arutlema

Meil on hea meel, et suutsime panna inimesi kaasa mõtlema. Me oleme siiralt tänulikud kõikidele arvajatele, kommenteerijatele, lugude kirjutajatele jne. Ju meil on siis endiselt neid väljundeid liiga vähe, kus inimesed saaksid oma elukeskkonna kujundamisel päriselt kaasa rääkida ja arutleda ning ka reaalse tulemuseni jõuda.

Jätkame seda diskussiooni sügisel mõttetalgute vormis, milline see Saaremaa kuvand siis olla võiks. Kas seal võiks olla veel midagi peale kadakate ja puhta looduse? Kas see võiks ehk olla tugevad ja eripärased kogukonnad? Kas see võiks olla mahe-Saaremaa? Kas see võiks olla innovaatiline ja loodust hoidev ettevõtlus? Või on see hoopis midagi muud?

Olgem siis julged sel teemal arutlema ja ettepanekuid tegema. Ükski idee ei ole ju vale.

Print Friendly, PDF & Email