Väikesaared hakkasid Eesti saarte kogule hauda kaevama

Aprilli algul loodud Väikesaarte liit peab Eesti saarte kogu teovõimetuks organisatsiooniks ja soovib püsiasustusega väikesaari ise esindama hakata.

Väikesaarte liidu juhatuse liige, Vormsi vallavanem Tanel Viks ütles, et Eesti saarte kogu tegevus ei rahulda neid juba ammu. “Saavutatud ei ole midagi, on vaid tühjad sõnakõlksud ja tühjad deklaratsioonid,” lausus Viks, kelle sõnul on kunagi ilmselt tublit tööd teinud organisatsiooni tegevus erinevatel põhjustel hääbunud. “Jäänud on tore meilivahetus, auru väljalaskmine, sooja õhu tootmine, aga tulemuseks on ümmargune null.”

Tulemus oli mõttetu

Viks tõi näiteks paar aastat tagasi väikesaarte programmi rahastatud uuringu, mille tulemus seisnes tõdemuses, et saar on tükike maad meres, meres on kalad ja metsas puud.

Samuti häirivad Vormsi vallavanemat umbmäärased sihid à la taastame igal väikesaarel elu. Miks on seda vaja ja kes selle kinni maksab, küsis ta. Juba 2015. aasta juunis tegid Kihnu, Ruhnu ja Vormsi vallavanemad Eesti saarte kogu liikmetele pöördumise, kus märgiti, et saarte kogu ei esinda väikesaarte huve piisavalt ega vii saarte vajadusi riigi seadusandjateni. Olukord, kus saarte kogusse kuuluvad võrdsetel alustel nii eraisikud kui ka kohalikud omavalitsused, vähendab organisatsiooni esindusõiguslikkust.

Väikesaarte liit, kuhu kuuluvad Vormsi, Kihnu ja Ruhnu saarvald on Viksi sõnul juba saavutanud ministeeriumis mitmeid seadusemuudatusi, mis tõesti arvestavad kõigi väikesaarte huve. Kuu algul saatis uus organisatsisoon kõikidele väikesaari omavatele kohalikele omavalitsustele liitumiskutse. Ühtlasi on liit valmis asuma esindama püsiasustusega väikesaari vabariigi valitsuse väikesaarte komisjonis.

Soovib jätkata

Eesti saarte kogu reageeris sellele kirjaga, kus andis teada, et dubleeriva organisatsiooni teke ei vii suuremale koostööle. Saarte kogu eestseisuse esimees Leo Filippov teatas, et saarte kogu soovib võimalust jätkata väikesaarte komisjoni töös osalemist, ja soovitas omavalitsustel esitada väikesaari esindama saarte kogu.

Saaremaa abivallavanem Marili Niits ütles, et Saaremaa vald, mille koosseisu kuuluvad Vilsandi, Abruka, Vahase ja Kõinastu saar, uue organisatsiooniga liituma ei kiirusta, vaid ootab ära, kuidas see toimima hakkab.

Print Friendly, PDF & Email