Saaremaa vallal on pea 100 allasutust (16)

Endistest valdadest ületulnud asutused toimivad kõik eraldi üksustena. Lähiajal ootab neid ees suur kokkukoondamine.

TÖÖHOOS: Linnamajanduse töötajal Aarne Aarnisel olid eile käed tööd täis. Parasjagu tuli pinda siluda lossipargis.
MAANUS MASINGSaaremaa vallavalitsuse allasutuste eelarveid sisaldav dokument sisaldab 131 lehekülge, siin on pea 100 allasutuse eelarved. Haridusasutuste, kommunaalettevõtete, rahvamajade ja raamatukogude kõrval on välja toodud ka näiteks Vilsandi ja Abruka saarele kuluvad summad. Eelarve suuruse järgi troonib loomulikult esikohal vallavalitsus ise, kelle eelarve kuludereal on peaaegu 5 miljoni suurune summa. 

Vallavalitsus seisab siiski keeruka ülesande ees seda nimekirja lähimas tulevikus kõvasti kärpida. “Neid küsimusi hakataksegi lahendama ühinemise teises etapis ehk alates tulevast aastast,” ütles kommentaariks Saaremaa vallavanem Madis Kallas.

Suurema osa esikümnest moodustavad koolid. Suureks ajavad eelarved just palgad, mis tulevad riigilt. Nii on näiteks Kuressaare gümnaasiumi eelarve 2,3 miljonit, Saaremaa ühisgümnaasiumil 1,2 ja Leisi keskkoolil 827 000 eurot. Hariduse osas on väikseim eelarve Tornimäe lasteaial, kes majandab end ära 154 000 euroga. Hariduse osas on näha, kui kallis on ühe või teise kooli pidamine. Gümnaasiumidest on kalleim Leisi kool, kus ühe õpilase kohta tuleb aastas välja käia 5440 eurot. Väiksemate koolide osas on kalleim Kaali kool, mille eelarve 318 000 eurot ja õpilasi 16, mis teeb ühe õpilase peale 19 849 eurot aastas. Huvihariduskoolidest on suurima eelarvega Kuressaare muusikakool.

“Mis puudutab koole, siis lepiti ühinemislepinguga kokku, et põhiharidus­asutuste võrk säilitatakse senisel kujul vähemalt 2020/2021. õppeaastani,” märkis Kallas. Siiski võib arvata, et pärast 2021. aastat peab Saaremaal uksed sulgema nii mõnigi kool, eelkõige suuremate koolide läheduses asuvad väikekoolid, nagu näiteks Kaali. Kihelkonna kool on läinud seda teed, et osaliselt on lapsed juba n-ö isevoolu teed Lümandasse liikunud. Sellele viitab ka vallavalitsuse arvamus põhikoolide rahataotluses (vt tänase SH lugu lk 4.)

Kultuuriasutustest on loomulikult suurimad Kuressaare Linnateater ja Kultuurivara. Maarahvamajadest on suurim eelarve Kärla majal, summaks 108 000 eurot. Tõnija klubi saab seevastu hakkama vaid 3000 euroga aastas. Selle eest makstakse väheke tööjõukulusid ja majandatakse hoonet.

Raamatukogusid on 28 ja suurim neist maakonna keskraamatukogu, mille eelarve pea poole miljoni suurune. Teisel kohal on Laimjala rahvaraamatukogu 53 820 euroga. Järgnevad Kärla ja Abruka raamatukogu 15 000 eurot väiksema summaga. Laimjalas ja Abrukal on suured majanduskulud, mis küündivad üle 20 000 aastas, Kärlal seevastu on palgakulu suurem.

Raamatukogud peaksid tulevikus minema samuti ühtse majandamise alla. “Raamatukogude osas on soov säilitada olemasolev raamatukogude võrk, mis koondatakse hallatava asutuse Saare maakonna keskraamatukogu juhtimise alla, kes jätkab maakonnaraamatukogu ülesannetes,” selgitas vallavanem plaane.

Haldusettevõtteid on kolm, suurim neist Kuressaare Linnamajandus. Lisaks on veel Lääne-Saare Haldus ja Leisi valla kommunaalamet. Loomulikult ei halda nemad kogu valda, paljude teiste kantide haldustööd tehakse otse vallavalitsuse alt. Olukorra teeb kohati koomiliseks asjaolu, et nii paljude erinevate üksuste puhul peab arveldamine käima arvetega ja tasutud saavad ka riigimaksud. Mis siis, et tegu on ühe valla asutustega.

“Ühinemislepingus on kokku lepitud, et vallale kuuluvad kommunaalmajanduse ettevõtted kujundatakse ümber, et saavutada parem teenuste kvaliteet ning ettevõtete efektiivsem toimimine ja arendamine,” kinnitas vallavanem Madis Kallas.


EELARVETE TIPP 10
• Kuressaare gümnaasium  2 307 456
• Saaremaa ühisgümnaasium  1 235 398
• Saaremaa spordikool  882 139
• Leisi keskkool  826 929
• Orissaare gümnaasium  813 807
• Vanalinna kool  783 579
• Ida-Niidu lasteaed  734 803
• Ristiku lasteaed  725 263
• Kuressaare Linnamajandus  706 470
• Rohu lasteaed  670 885

Print Friendly, PDF & Email