Prügila kasum kasvas pisut (6)

Saaremaa Prügila 2017. aasta majandusaasta aruande kohaselt teenis ettevõte läinud aastal veidi alla 76 000 euro kasumit. Täpsemalt oli kasuminumber 75 426 eurot. Aasta varem oli aruande kasumireal 72 202 eurot.

Läinud aasta oli prügifirmale aruande andmeil tegus: tehti suletud Kudjape prügila seiret ja järelhooldustöid vastavalt jäätmeloa tingimustele ning keskkonnaametile esitati prügila mullune seirearuanne. Mullu abistati ka Eesti maaülikooli teadureid teadusuuringute läbiviimisel Kudjape prügilas. Läbi viidi ka ekskursioone asjahuvilistele Kudjape jäätmejaamas ja prügilas. Prügila maa-alale rajati lisaks ketasgolfi rada. Samuti esitati projekti “Saaremaa biolagunevate jäätmete kompostimiskeskuse rajamine” rahastamistaotlus SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus, et saada EL-i struktuuritoetust, kuid taotlust ei rahuldatud.

Ühtlasi viidi ühes toonaste osanikega läbi mitmeid edukaid projekte. Saaremaa Prügilal oli 2017. majandusaastal kolm osanikku: Kuressaare linn, Lääne-Saare vald ja Pihtla vald. Alates sellest aastast on ainuosanik Saaremaa vald. Ettevõtte peamine tegevusala oli jäätmehoolduse arendamine Kuressaare linna, Lääne-Saare ja Pihtla valla haldusterritooriumil.

Saaremaa Prügila tänavuste plaanide hulgas on näiteks vaba aja veetmise ja sportimisvõimaluste laiendamine Kudjape rekreatsioonialal ehk ketasgolfi raja täiustamine.

Print Friendly, PDF & Email